Bedre inneklima i ny FH

Bedre inneklima i ny FH

Volvo Trucks har foretatt vesentlige forbedringer av luftkvaliteten i førerhuset på nye Volvo FH. Først og fremst ved å benytte tekstiler og komponenter som inneholder færre uønskede kjemiske stoffer.

- Vi har fokusert på å minimere utslippene fra interiørmaterialene, og hindre små partikler fra å trenge inn i førerhuset via klimasystemet. På denne måten har vi klart å redusere lukt og mengden av partikler og organiske stoffer, som for eksempel formaldehyd, sier Lars Mårtensson, miljøsjef hos Volvo Trucks.

Førerhusets luftkvalitet har vært en del av Volvo Trucks forskning og utvikling gjennom mange år, og har fått mer fokus det siste tiåret. I de siste årene har dette arbeidet blitt koordinert med utviklingen av nye Volvo FH.

Tekstilstandarder


Utslipp av organisk materiale - Volatile Organic Compounds (VOC) - fra interiørtekstilene, er et vanlig problem i bilindustrien. I de fleste tilfeller kan disse utslippene øke når førerhuset er veldig varmt eller utsettes for direkte sollys.

Volvo Trucks har løst dette på flere måter. Alle flammehemmende tekstiler i det nye FH-førerhuset er fjernet. I stedet har tekstilene blitt gjort tykkere og tettere for å møte de gjeldende brannforskriftene. Alle tekstiler er sertifisert i henhold til den globale «Oeko-tex standard 100» - noe som betyr at de ikke inneholder noen farlige nivåer av skadelige stoffer.

Giftige kjemikalier i plast og skinn som brukes i seter, ratt og innredningsdetaljer, er blitt erstattet av mindre skadelige stoffer. Som et resultat, er ikke bare VOC-utslippene blitt redusert, men også risikoen for allergier.

For å hindre at partikler fra utsiden skal trenge inn i førerhuset, vil den luften som er på vei inn måtte passere en kombinasjon av to aktive filtre, som er spesialdesignet for å minimalisere antallet små partikler som kan trenge inn i førerhuset.

- Fra våre kundeundersøkelser vet vi at noen lastebilsjåfører er spesielt følsomme, noe som kan resultere i allergiske reaksjoner. Med det nye FH-førerhuset tar vi sikte på å hjelpe disse sjåførene med å redusere denne typen problemer, sier sier Hannele Nurmi, Substance Regulation Specialist hosVolvo Trucks.

Tøffe tester


For å bekrefte resultatene, har Volvo FH-førerhuset blitt utsatt for laboratorietester ved høye temperaturer (40 ° og 65 ° Celsius).

- Forsøkene viser at mengden av organiske stoffer i førerhuset er redusert til en brøkdel, noe som betyr at sjåførene vil kunne ha et renere og sunnere arbeidsmiljø i nye Volvo FH. Vårt neste mål er å innlemme denne løsningen i en kontinuerlig fornyelse av våre lastebil-serier. Målet er å kunne tilby den samme høye luftkvaliteten i hver eneste Volvo lastebil som blir solgt over hele verden, sier Lars Mårtensson.

Forsiden nå