Publisert på Youtube av Bennie Ningeok-Ross 16. juni 2017.

Berging går galt med et kjempesmell

Denne videoen delt på Youtube i 2017 skal etter sigende være av en berging av en Belaz tipptruck i Russland.

Tipptruckene passer til vanlig under jernbane-strømledningene med tilstrekkelig klaring. Men da denne tipptrucken måtte berges av en annen tipptruck, glemte man at den ble for høy til å komme klar av ledningene.

Videoen er et skremmende eksempel både på kreftene i en strømførende ledning og i trykket i et tipptruck-dekk.

Heldigvis skal ingen ha blitt skadet i hendelsen.

Forsiden nå