Nå blir det mindre bruk av boggiløft.
Nå blir det mindre bruk av boggiløft.

Biler med norsk akselløft nektes skilter

Nå er det helt slutt på å få registrert lastebiler med tradisjonelt norsk akselløft. Lastebilbransjen fortviler.

Et nytt EU-direktiv som ble innført 15. september i år slår fast at det ikke lenger går an å registrere lastebiler med løft på løpeakselen, for å tilføre mer vekt til drivakselen, uten begrensninger.

EU-standardisert akselløft

Det er fortsatt mulig å få løftet akselen. Men når kjøretøyet passerer 30 kilometer i timen, senkes den automatisk. Det vil heller ikke være mulig å overføre fullt trykk til drivakselen. Den tillates bare en vektøkning på 30 prosent.

Kritiske til Vegdirektoratet

Norges Lastebileier-Forbund har sammen med Maskinentreprenørenes Forbund og NHO Logistikk og Transport sendt et brev til Vegdirektoratet der de ber om at praksisen med å nekte biler fullt akselløft opphører umiddelbart. De tre organisasjonene mener Norge må innføre nasjonalt unntak fra direktivet. De er også kritiske til at direktivet er innført samtidig som det pågår en høringsrunde om akselløft.

-Kjøp tandemdrift

Avdelingsdirektør Jon Molnes i Vegdirektoratet mener det er helt riktig å innføre det nye regelverket.

-Deler av vårt vegnett har dårlig bæreevne, og det er et paradoks dersom Norge skulle tillate større belastninger på vegene enn det som gjelder i EU-landene, sier han.

Molnes peker på at bruken av akselløft innenfor de rammer direktivet setter, bruk av kjetting og mulig innføring av nye regler knyttet til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy i tilstrekkelig grad ivaretar fremkommeligheten.

-Vi tror nok at akselløft i stor grad benyttes i stedet for å legge på kjettinger. Som et alternativ kan tungbilene også kjøpes med tandemdrift, slik at den har drift på flere aksler. Det vil være et godt bidrag for å sikre god fremkommelighet, sier han.

Forsiden nå