Slik er betongalternativet av Tresfjordbrua visualisert.
Slik er betongalternativet av Tresfjordbrua visualisert.

Bilfinger innstilt på Tresfjordbrua

Bilfinger Berger sitt tilbud på 572 mill.kr. er innstilt til kontrakten for E136 Tresfjordbrua.

 

Tilbudet er levert av Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH Region Westeuropa, på vegne av «Arbeidsfellesskapet Tresfjordbrua» Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH / Bilfinger Berger Budownictwo S.A.».

Klagefrist for øvrige deltakere i anbudskonkurransen er satt til 29. september 2012. Kontrakt blir inngått etter utløpt klagefrist.

Statens vegvesen fikk fem tilbud. Alle tilbyderne ble regnet som kvalifisert og var med på tilbudsvurderingen.

Bilfinger Berger hadde det klart laveste tilbudet på snaut 572 millioner kroner. Nest billigste tilbud var fra AF Alpine Bau Gmbh/NCC på 710 millioner kroner.

Etter at kontrakt er inngått blir det gjennomført en fire ukers samhandlingsprosess, der entreprenør og byggherre i fellesskap forbereder anleggsstart.

Anleggsstart forventes å bli i begynnelsen av november 2012.

Tresfjordbrua i Møre og Romsdal  planlegges åpnet sommeren 2015.

Forsiden nå