Bilfinger med det laveste tilbudet

Bilfinger med det laveste tilbudet

Over 220 millioner kroner skilte mellom laveste og høyeste tilbud på Tresfjordbrua.

Fem entreprenører leverte tilbud på bygging av Tresfjordbrua i utbyggingsprosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal. Tilbudene varierer fra knapt 572 millioner kroner (Bilfinger Berger A/S) til i overkant av 794 millioner kroner (Skanska Norge A/S).

Tresfjordbrua ble utlyst i tre brualternativer, der et er med stålkasseoverbygning og de to andre med betongkasseoverbygning. Alternativene for Tresfjordbrua er kvalitetsmessig likeverdige, dermed blir tilbudsprisen avgjørende for valg av løsning.

 Tilbudene:

Tilbudsnr. Tilbyder Betongalternativekskl. mva Stålalternativetekskl. mva FFB-alternativetekskl. mva 
1Bilfinger Berger A/S571.954.609,60  
2Reinertsen A/S 763.977.542.- 
3Skanska Norge A/S794.222.411,-  
4AF Alpine Bau Gmbh/NCC  710.988.762,-
5Implenia A/S og E. Phil & sønn A/S  734.757.719

 

 

- Tresfjordbrua er ingen enkel konkurranse. Brua er ikke enkel å prise og ikke enkel å prosjektere og å bygge. Vi er fornøyde med tilbudene, men det er et prosentvis stort sprang mellom laveste og høyeste tilbud. Oppslutningen viser oss også at det var riktig å lyse Tresfjordbrua ut i tre alternativer. Det er ikke uvanlig at større entreprenører slår seg sammen for å gi tilbud på en så stor jobb som Tresfjordbrua er, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

- Vi vil nå gå bak tilbudene og vurdere prisene, og vi vil ha vår innstilling klar i slutten av september, legger han til.Byggestart vil trolig være i slutten av 2012, med ferdigstillelse i sommeren 2015.

Forsiden nå