Riksrevisor Jørgen Kosmo er kritisk til bompengeregimet.
Riksrevisor Jørgen Kosmo er kritisk til bompengeregimet.

Billigere passering og bort med bompengeselskapene

Riksrevisor Jørgen Kosmo vil ha billigere bompassering og Vegvesenet vil fjerne 60 bompengeselskap.

- Veimyndighetene bør sette i verk tiltak for å sikre at flere trafikanter bruker brikke, seier Kosmo som i dag overleverte Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltningen til Stortinget.

Store tap

Her går det fram at bompengeselskapene har store tap på fordringer som følge av at trafikanter ikke betaler for passeringene, et tap som ifjor utgjorde 172 mill. kroner.

Billigere passering

Jørgen Kosmo understreker at målsettingen om billigst mulig innkrevingskostnad ikke er nådd. I 2011 betalte trafikantene 6,6 milliarder kroner i bompenger, og hvor bompengeselskapene hadde 818 mill. kroner i driftskostnader. Det utgjør 12,5% av bompengeinntektene.

- Økende automatisering av bompengeinnkrevingen vil være et viktig bidrag for å redusere denne utgiftsposten, sier Kosmo.

Ett i hvert fylke

Statens vegvesen fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet i februar 2011 å utarbeide grunnlag for overgang til ny struktur i bompengesektoren.

Vegvesenet anbefaler i sin rapport kun ett bomselskap pr. fylke. Det anbefales også at fylkeskommunene søker samarbeid om etablering av større regionale selskap, evt. fem-seks på landsbasis.

Offentlig eid

Vegvesenet mener bompengeselskapene bør organiseres som offentlig eide aksjeselskap som gir stordriftsfordeler og kostnadseffektiv drift.

Statens vegvesens rapport med anbefaling om regionale bompengeselskaper blir nå sendt på høring til fylkeskommuner, KS, bompengeselskapene, Norvegfinans, NAF og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) med frist 1. februar 2013.

Forsiden nå