Næringspolitisk rådgiver Håvard Almås (t.v.) og sjeføkonom Stein Gunnes i MEF er både skeptisk og optimistisk.
Næringspolitisk rådgiver Håvard Almås (t.v.) og sjeføkonom Stein Gunnes i MEF er både skeptisk og optimistisk.

Blandede følelser i MEF

Både pessimisme og optimisme preger situasjonen i MEF.

En jojo-effekt skaper uro hos medlemsbedriftene. Det er flere bedrifter som vurderer oppsigelser enn de som har ansettelsesplaner.

Både sjeføkonom Stein Gunnes og næringspolitisk rådgiver Håvard Almås i MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) understreket store utfordringer i sin gjennomgang av situasjonen for norsk anleggsbransje på forbundets Fakta- og analysedag 13. desember.

Ledig kapasitet

De viste til en anleggsbransje med stort forbedringspotensiale, omsetningsvekst og bedret lønnsomhet. Men det er fortsatt et betydelig antall permitteringer og ledig kapasitet. MEF-bedriftene melder om ca. 40% ledig kapasitet til veibygging første kvartal 2013. Dette er samme nivå som høstmålingene de siste fire årene.

Omsetningsvekst

- Samlet har bedrifter innen vei og jernbane, VA og grunnarbeid omsatt for ca. 30 milliarder kroner første halvår i år. Det er en økning på 17%, ca. 4,5 milliarder, sammenlignet med samme periode i 2011. Aktiviteten er størst i større bedrifter med flere enn 50 ansatte, sa Gunnes.

Konkurransen om kontrakter i regi av Statens vegvesen har stabilisert seg. Pr. oktober i år har det vært anbudsfrist for 410 kontrakter i regi av Statens vegvesen, mot 453 for samme periode ifjor.

Forsiden nå