Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. (Foto: Øyvind Ludt)

Bompengefritak for lette elektriske varebiler

Akershus og Oslo har gitt sin tilslutning til å innføre fritak for bompenger for lette elektriske varebiler fra 1. mars 2020.

Etter omleggingen av bommene i Oslo 1. juni 2019, koster det nå noen kroner å kjøre med elbil gjennom passeringspunktene. Snart blir det gratis med elektriske varebiler.

Følgende vedtak er fattet i Akershus fylkesting 17. juni og i Oslo bystyre 19. juni:

  • Fra 1. mars 2020 vil batterielektriske varebiler i takstgruppe 1 (dvs. kjøretøy i kjøretøygruppe 315 og drivstoffkode 5 med tillatt totalvekt til og med 3500 kg) ha 0 kroner takst i Osloringen, Indre Ring og Bygrensesnittet (dvs. bomstasjonene på bygrensene mot henholdsvis Bærum, Follo og Romerike).
  • 0 kroner takst for lette elektriske varebiler skal gjelde i minimum 3 år. Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå, tilsvarende som for lette elektriske biler.

Mens andelen elektriske personbiler har steget raskt i Oslo og Akershus er andelen elektriske lette varebiler fremdeles svært lav, kun ca. 2,3 prosent ved utgangen av 2018.

For å stimulere til flere elektriske kjøretøy også for varebiler, innføres fritak for bompengebetaling for lette elektriske varebiler, slik styringsgruppen for Oslopakke 3 vedtok 15. mai.

Forsiden nå

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel.