Entreprenøren jobbet natt til onsdag 22. august for å reparere det ødelagte gassrøret.
Entreprenøren jobbet natt til onsdag 22. august for å reparere det ødelagte gassrøret. (Foto: Statens vegvesen)

Boremaskin laget hull i gassrør

Deretter ble det oppdaget feil i fundament.

På kvelden tirsdag 21. august ble et gassrør ødelagt under Statens vegvesens veiarbeid ved Sola skole, på prosjektet Riksveg 509 Sømmebakken–Sola skole.

Da en entreprenør var i ferd med å sette opp støyskjerming langs Tanangerveien ved Salem bedehus, skjedde uhellet. En boremaskin laget hull i et metangassrør fra energileverandør Lyse.

- Vi er først av alt glade for at ingen ble alvorlig skadet i uhellet. Nå må vi finne ut hvorfor uhellet skjedde, sier fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Anne Margrethe Skretting.

Natt til onsdag arbeidet entreprenøren med å grave opp og reparere røret.

- Vi har avdekket en feil i fundamentet til støyskjermingen som skulle beskytte gassrøret. Årsaken til feilen vet vi ikke. Det jobber vi nå med å undersøke nærmere, sier Skretting onsdag 22. august.

Hun forsikrer at fremdriften i prosjektet ikke blir «vesentlig påvirket» av hendelsen.

- Vi skal være ferdige med firefeltsveien i midten av oktober, sier hun.

 

Forsiden nå