Enkelte strekninger er så bratte at borevognen må sikres med wire for å få gjort jobben.
Enkelte strekninger er så bratte at borevognen må sikres med wire for å få gjort jobben.

Boring for PEAB i Sverige

Siden juli 2010 har Sandefjordfirmaet Vestfold Fjellboring a.s hatt storoppdrag i Sverige. Seks borevogner har det meste av tiden vært i sving som underentreprenør for PEAB, og arbeidet på den fem kilometer lange delstrekningen Velanda-Prässbo på kommende Norge/Vänerbanan.

Selv om jobben er blant de større Vestfold Fjellboring har hatt, omfatter delstrekningen PEAB har ansvaret for kun 2 av i alt 16 deletapper i prosjektet BaneVäg.

Kjempeprosjektet skal etter planen være fullført i 2012, og da vil Sverige ha en ny 7,5 mil lang 4-felts vei (E45) og dobbeltsporet jernbane mellom Trollhättan og Göteborg.

E45 er viktig i gods- og persontrafikk i Vest-Sverige, men veien har svært lav standard flere steder. Samtidig er kapasiteten på jernbanen sprengt, men ved å gjennomføre utbyggingen av E45 og dobbeltspor på jernbanen mellom Gøteborg og Trollhättan åpnes det nå for større gods- og persontrafikk.

I prosjektet inngår bygging av over 50 bruer og tunneler på strekningen. Budsjettet er på 13,6 milliarder SEK etter 2010 prisnivå.

Krevende boring og sprengning

I skrivende stund er 11 av Vestfold Fjellborings 25 ansatte aktivert i jernbaneprosjektet på PEABs to delstrekninger.

- Vår jobb er knyttet til overjordsarbeider med boring og sprengning for klargjøring av jernbanetraséen, samt klargjøring av påslagene for tunnelene. Tunneldrivingen er det andre som tar seg av, sier anleggsleder Trond Halvorsen (40).

Tradisjonelt har Vestfold Fjellboring a.s mye jobb i Sverige. Oppdragene er boring og sprengning på vei og jernbaneprosjekter, men også for pukkverkeiere. 

Utfordrende terreng

Det nye jernbanesporet hvor Vestfold Fjellboring a.s arbeider blir anlagt i jomfruelig, men svært utfordrende terreng. Totalt skal det tas ut ca. 600.000 fm3 fjell i jernbanetraséen, og det stilles harde krav til utførelsen.

- Vi setter pris på ryddigheten hos byggherren. Jeg har en god følelse etter å ha blitt kjent med driften da jeg kom inn i prosjektet i februar. Hittil har vi tatt ut en halv million fm3 fjell, men det gjenstår ca. 100.000 fm3 fjell før vi etter planen skal være ferdig i oktober, sier Halvorsen.

Det er lagt opp til 4-dagers uke med langdager mandag, tirsdag og onsdag, og avslutning tidlig ved 15-tiden på torsdag. Da bærer turen hjem til Norge og noen fridager for pendlerne, før de returnerer til Sverige og prosjektet. Det går greit for nordmennene, mener Halvorsen.

Nærkontakt med borestål

Trond Halvorsen har bokstavelig talt hatt nærkontakt med borestål i mange år. Han jobbet i produksjonen hos borestålprodusenten Boart AS i Vestfold, og fikk lære seg alle finesser som kreves for å produsere holdbart stål for borevogner og underjordsrigger.

Selv om dette ga Halvorsen en god bakgrunn, måtte han gå hele veien fra læregutt til operatør for å lære borevognene hos Vestfold Fjellboring. Han startet i bedriften i 1998, og kan så langt se tilbake på en meget interessant periode.

I Sverige bores det opptil 25 meters dype borehull med 70-76 mm kroner. - Selv om vi teknisk sett har mye bra fjell og god kontur, er problemet mange steder å komme frem med utstyret i det kuperte terrenget. På de tøffeste stedene må vi bruke vinsjen for å sikre borevognen, sier Halvorsen.

Tyngden av borevognene på anlegget er er Sanvik Tamrock DX 780HP, og i tillegg er det leid inn en Atlas Copco D7.

Forsiden nå