Nøkkelpersoner under utstyrstesten nord for Elverum. Fra venstre Roy Erik Myrvang, Kolo Veidekke AS, overing. Roar Støtterud, Vegdirektoratet, Knut Arneberg, Statens vegvesen Hedmark, og Tore Menne, SINTEF.
Nøkkelpersoner under utstyrstesten nord for Elverum. Fra venstre Roy Erik Myrvang, Kolo Veidekke AS, overing. Roar Støtterud, Vegdirektoratet, Knut Arneberg, Statens vegvesen Hedmark, og Tore Menne, SINTEF.

Bra vei, mindre salt, en mann

Tittelen inneholder målet med "Salt SMART"-prosjektet som veimyndighetene har gjennomført noen år og som nå går mot slutten.

Vegdirektoratets vintervedlikeholdsguru nummer én, Roar Støtterud, inviterte oss til Svingen nord for Elverum på riksvei 3 en av de første dagene i januar for å se på interessante forsøk på å effektivisere vintervedlikeholdet, samtidig som saltmengden skal reduseres. Her ble det benyttet en Caterpillar veihøvel påmontert utstyr som beskrives nedenunder. På Svingen traff vi også folk fra Statens vegvesen i Hedmark, Kolo Veidekke, SINTEF og Pon Equipment AS. I tillegg til Pon var også Sigurd Stave Maskin AS, Tellefsdal AS, finske Artic Machine med Norges-kontor på Harestua og Euroskilt AS representert på utstyrssiden.

- Hensikten med "Salt SMART" er å komme frem til løsninger som gir best mulig vintervedlikehold med bruk av mindre salt, og hvor det trengs bare en fører for å brøyte og strø i en operasjon, sier Støtterud. Han forteller at prosjektet har pågått siden 2007 og skal avsluttes nå i år. Det skal bunne ut i at Statens vegvesen skal få et bedre styringsverktøy for å velge en miljøforsvarlig strategi for vinterdriften. Saltbruken har generelt gått opp de senere årene, og det er dokumentert at dette kan føre til miljøproblemer, for eksempel forurensning av drikkevann.

Fire i fjor, to i år

I tillegg til feltforsøkene på riksvei 3 nord for Elverum foregår i det i vinter også feltforsøk med en ombygd Øveraasen RSS 200, som er en tilhenger med roterende børste, slapselameller og spreder for saltløsning for montering bak brøytebil. Denne kombinasjonen går på E39 i nærheten av Ålesund. I begge tilfellene er det valgt veistrekninger i nærheten av drikkevannskilder, hvor det er ekstra viktig å redusere saltmengden.

Begge disse løsningene ble også testet i fjor, da på banen til Norsk Trafikksenter i Våler og veier i nærheten. Da deltok også en Jet Broom fra Boschung og den såkalte Slapsekaren, som har vært i bruk på Sørlandet siden slutten av 1990-tallet. Førstnevnte er roterende børste, blåseutstyr og spreder for saltoppløsning montert på lastebilchassis, mens Slapsekaren er roterende børster og spredebom montert på hengerchassis for trekking etter brøytebil. Fjorårets tester viste at alle "deltakerne" hadde sine fordeler, alt etter snø- og veiforhold. På ett område hadde imidlertid veihøvelløsningen et klart fortrinn, nemlig brøyting og bortføring av slaps på sporete veibane. Ettersom sporete vei er hyppig forekommende i Norge, vil nok dette telle med når man snart skal trekke konklusjonen etter avsluttet "Salt SMART". Det er på bakgrunn av fjorårets tester man i vinter gjør feltforsøk med veihøvelløsningen og utstyret fra Øveraasen.

Cat veihøvel

En Cat 160 M AWD veihøvel er "hovedmaskinen" i vintervedlikeholdsutstyret som ble testet nord for Elverum. Frontskjæret var skiftet ut med en diagonalplog, som for anledningen var en prototype fra finske Artic Machine. Under testene ifjor ble det benyttet diagonalplog fra Tellefsdal. Umiddelbart bak plogskjæret sitter det et slapseskjær med lameller. Høvelens midtmonterte skjær er erstattet av en slapsegrinn med tre slapseskjær med lameller umiddelbart bak hverandre. Alt slapseutstyret er levert av Tellefsdal. Lengst bak sitter nok en prototype, nemlig en Fallköping spreder for saltoppløsning montert på hengerunderstell. Normalt ser man slikt utstyr på et lasteplan, men det har jo ikke en veihøvel.

I tillegg har veihøvelen også vært prøvd med sideskjær på høyre side. Da oppnår man større brøytebredde pr. tur. Dette kan være aktuelt på veier med bred veiskulder eller flere kjørefelt. Riksvei 3 er imidlertid for smal til dette, så sideskjæret var demontert under forsøkene.

Nord for teststrekningen har det vært en referansestrekning hvor man har brukt mer konvensjonelt brøyte- og salteutstyr, bestående av bil med samme type diagonalplog og saltspreder på lasteplan. Dette har gitt et godt sammenligningsgrunnlag.

Salt-kompetanse

- Selve testen er jo viktig, men for oss som entreprenør er det like viktig at vi på denne måten skaffer oss mer kompetanse innenfor salting, sier Roy Erik Myrvang i Kolo Veidekke. - Vi bruker det samme utstyret også utenfor testperioden, og det har vært lærerikt. Salt er blitt et eget fag når det gjelder vintervedlikehold. Nå må vi på vår side også være flinke til å videreføre kunnskapen til underentreprenører som utfører vintervedlikehold for oss.

Myrvang forteller videre at den nye diagonalplogen fra Artic Machine har fungert bra. - Den har god skjæreevne og skraper fint. Ytterligere en fordel er at den kaster ut snøen så lavt at den ikke dekker til skiltingen langs veien. Men vi er litt spente på hvordan den fungerer når brøytekantene blir høye.

Når det gjelder den andre prototypen, Falköping-sprederen på hengerunderstell, sier Myrvang at den også fungerer fint, men at det ville ha vært en fordel med større kapasitet. Da kunne man slippe å etterfylle så ofte. Per Ingar Haug hos leverandøren, Sigurd Stave Maskin, sier at Vegvesenet spesifiserte sprederen med denne størrelsen til testen, men at det ikke vil være noe problem å montere vesentlig større spreder på et større hengerchassis.

Under testen nord for Elverum ble det benyttet en friksjonsmåler som markedsføres av Pon Equipment på verdensbasis. Den er omtalt i egen artikkel.

 

Forsiden nå