Daglig leder Arne K. Bugge (t.v.) i Norsk Utleieforening og Skanska-sjef Petter Eiken setter sikkerhet i høysetet.
Daglig leder Arne K. Bugge (t.v.) i Norsk Utleieforening og Skanska-sjef Petter Eiken setter sikkerhet i høysetet.

Bransje i sikkerhetsmodus

Adm. direktør Petter Eiken i Skanska Norge slo an tonen på Utleiekonferansen 2012 på Gardermoen. Han bare understreket konferansens slagord: Sikkerhet - sikrer ny vekst og lønnsomhet. - Vi i Skanska arbeider konstruktivt og systematisk med å forbedre sikkerheten på selskapets byggeplasser, forebygge ulykker, og vi har en visjon om null ulykker på våre prosjekter, sa Skanska-sjefen som understreket: - Sikkerhet kommer foran alt annet. - Det er uakseptabelt at mennesker i vår bransje risikerer liv og helse når de utfører sitt daglige arbeid. For å unngå ulykker må alle våre ansatte, underentreprenører og samarbeidspartnere delta i planleggingen mot sikker og effektiv produksjon. Dette er helt avgjørende for at vi skal nå våre mål, sa Eiken. Jobbes iherdig Han viste til at byggebransjen dessverre er overrepresentert på ulykkesstatistikker, selv om det jobbes iherdig med sikkerhet. - Rutiner, instrukser og analyser er på plass, men arbeidet med sikkerhet går også på personlig innstilling. Sikker produksjon er et lederansvar. Men vi må også vise personlig engasjement og holdninger til egen velferd. Det handler om vern av liv og helse, understreket Eiken. Skanska-sjefen viste til at statistisk skyldes 20% av ulykkene materialsvikt, 70% ignorering av kjent risiko og 10% manglende forståelse for risiko. Globalt hadde Skanska syv dødsfall ifjor. Seriøse utleiere - Velge seriøse utleieaktører og la sikkerhet være et sentralt tema ved avtaleinngåelse, understreket styreleder Bjørn E. Larsen i Norsk Utleieforening. Norsk Utleieforening jobber mye med sikkerhetsspørsmål og har som hovedmålsetting at alle bransjeaktørene setter sikkerhet øverst på agendaen. Ifølge Larsen vil Utleieforeningen forsterke sikkerhetsfokuset ytterligere fremover. - Bransjen fortjener fokus på sikkerhet. Vi må sette oss ambisiøse mål, og sikkerhet må alltid være en integrert del av planlegging og gjennomføring, sa Larsen. Utleieforeningens styreleder vektla viktigheten av at sikkerhet også er øverst på topplederagendaen. - Som bransje skal vi aktivt medvirke til å øke kunnskapen om riktig og sikker bruk av maskiner og utstyr. Her ligger suksessfaktorer for ny vekst og lønnsomhet for utleiebransjen, sier daglig leder Arne K. Bugge i Norsk Utleieforening.  

Forsiden nå