Lassbæreren Valmet 830.3 i bredbeint hvilestilling. Innfelt bildet viser den ekstra hjulavstanden.
Lassbæreren Valmet 830.3 i bredbeint hvilestilling. Innfelt bildet viser den ekstra hjulavstanden.

Bredbeinte Valmet-maskiner

Jernbaneverket brukte ifjor ca. 50 mill. kroner til skogrydding langs jernbanesporene. I år skal det skogryddes for ca. 25 millioner. Aasen Linjerydding AS i Hallingdal er et av firmaene som rydder på Bergensbanen. På jobben bruker firmaet to bredbeinte Valmet-maskiner.

Aasens hogstmaskin Valmet 901.4 (4-hjulsutgaven) og lassbæreren 830.3 er ekstra brede i "skrittet" slik at hjulene går på utsiden av jernbanesporet. Mens avstanden mellom innsiden av hjulparet er1,53 mpå standardutgavene, er avstanden på Aasens maskiner økt til1,85 meter. Det er oppnådd ved at "felghjertet" er flyttet innover i felgen. Begge maskinene går med600 mmdekk.

Skreddersydd

- Maskinene er skreddersydd for oppgaven, og maskinene fungerer meget bra, sier Arnstein Aasen (45), daglig leder i Aasen Linjerydding AS som ble etablert i 2005. Aasen har imidlertid drevet med linjerydding siden 1997, da i hovedsak rydding av kraftlinjer. Han har også vært tømmerhogger i Canada i 12 år, men det er en annen historie.

Aasen Linjerydding har ansvaret for skogrydding av Bergensbanen fra Hønefoss til Geilo (17 mil) samt strekningen Hokksund-Roa (ca. 9 mil).

Firmaet begynte på ryddejobben for ca. halvannet år siden og regner med å være ferdig i løpet av året. 

12-30 meter

Hensikten med ryddingen er å fjerne eller hindre fremvekst av trær, greiner og kratt som er eller kan ventes å bli farlig eller være til ulempe for jernbanedriften. Skogryddingen skjer ved bunnrydding og sikringshogst. Bunnrydding innebærer fjerning av alle trær og undervegetasjon12 mtil hver side regnet fra spormidt. Sikringshogst gjennomføres ut til 30 m fra spormidt dersom det er nødvendig å fjerne eller kviste enkelttrær som representerer fare for jernbanenettet (vindfall, snøbrekk, siktforhold, viltpåkjørsler).

Strenge sikkerhetskrav

- Det er langt flere faktorer å ta hensyn til ved skogrydding langs jernbanen enn i ei kraftgate. Kraftlinjene henger ca.20 mover bakken, mens kjøreledningen på jernbanen henger4,5 mopp i lufta. Dessuten er sideterrenget ofte brattere, og på enkelte strekninger er det gjerder som vi skal rydde på begge sider av. I tillegg går jo togtrafikken som normalt, det innebærer mange avbrekk i løpet av dagen. Kjørestrømmen må kobles av hver gang vi er på sporet, og vi må leie inn kvalifisert personell som har ansvaret for at Jernbaneverkets bestemmelser og prosedyrer blir fulgt. I løpet av en 8-timers arbeidsdag, er den effektive arbeidstiden kanskje to timer, forteller Arnstein Aasen som i de meste hektiske perioder sysselsetter 15 mann. 

Manuelt og maskinelt

Aasen opplyser at betydelige deler av ryddingen må utføres manuelt, mens trær som står lagelig til blir tatt med den bredbeinte Valmet 901.4 som Aasen kjøpte ifjor høst. 4-hjulingen på 14,5 tonn og med Sisu-diesel på 205 hk, er utstyrt med en Valmet CRH15-kran med rekkevidde på10 meter. I kranspissen sitter Valmet-aggregatet 350.1 med fellediameter på60 cm. Hogstmaskinen har nivellerende førerhytte med 22 grader for-/bakover og 17 grader til begge sider. Aasens Valmet-lassbærer 830.3 (10,5 tonn/lastekapasitet 9 tonn) har Valmet-kranen CRF5 Combi (dobbeltutskyt) med rekkevidde på9,2 meter.

Virket etter skogryddingen tilfaller grunneierne. Skog som ryddes på Jernbaneverkets eiendom tilfaller Aasen Linjerydding AS.

Forsiden nå