Prosjektleder ferjefri E39 i Statens vegvesen, Olav Egil Ellevset, på talerstolen på Holtel Alexandra under Loen-dagene i september 2013.
Prosjektleder ferjefri E39 i Statens vegvesen, Olav Egil Ellevset, på talerstolen på Holtel Alexandra under Loen-dagene i september 2013.

Bruer kan dekke Vegvesenets strømbehov

En strekning på til sammen 3-5 km med flytebru kan dekke Statens vegvesens strømbehov til tunnelventilasjon, pumper i undersjøiske tunneler og veilys i Norge.

Det er prosjektleder for ferjefri E39 i Statens vegvesen, Olav Egil Ellevset, som opplyser dette.

- Vi har indikasjoner på at flytebruinstallasjoner kan produsere 200 til 300 GWh per km per år, dersom produksjonsutstyret er optimalt i optimalt i forhold til karakteristika for bølgene. Da kan installasjoner over 3 til 5 km produsere hele Statens vegvesens årlige forbruk, som er 1% av det totale norske forbruket, sier Ellevset.

Store trafikkforandringer

Loen-dagene

Prosjektlederen talte til maskinentreprenører på i år om hvilke muligheter ferjefri E39 vil gi.

Han hadde med seg utregninger som viser at reisetiden langs E39 mellom Trondheim og Kristiansand kan reduseres fra ca. 20 timer i dag til ca. 8 timer med ny ferjefri europavei. Dette gir ca. 40% kortere reisetid, noe som ifølge Ellevset også vil gi en tilsvarende reduksjon i enkelte transportflåter langs E39.

Lederen viste også til at en ferjefri, og bompengefri, E39 vil gi redusert trafikk på alle fjelloverganger øst-vest i Sør-Norge. Trafikken vil ifølge prognoser øke med 250 til over 500% der det i dag er ferjeforbindelse på E39, dersom det blir innført bompengefrie bruer.

Prosjektleder ferjefri E39 i Statens vegvesen, Olav Egil Ellevset, på talerstolen på Holtel Alexandra under Loen-dagene i september 2013.
Prosjektleder ferjefri E39 i Statens vegvesen, Olav Egil Ellevset, på talerstolen på Holtel Alexandra under Loen-dagene i september 2013.

«Game Changer»

Ellevset sier det er viktig at politikere våger å satse på store forandringer i samfunnsstrukturer, som ferjefri E39, uten å være helt klar over alle konsekvenser:

- Øresunds- og Storebælt-prosjektene i Danmark har blitt «Game Changers» som har gitt store forandringer i det danske samfunnet. Det samme kan bli tilfelle med ferjefri E39.

Ellevset sier det viktig at byggherren tar større del av risikoen ved store prosjekter som ved ny E39, fordi det er vanskelig for entreprenørene å vurdere risikoen på store milliardprosjekt som går over mange år med en del byggemetoder som ikke har vært prøvd i praksis før.

Forsiden nå