Miljøskapene kommer i ulike størrelser. Dette har et volum på 400 liter og måler B167 x D137 x H220 (cm).
Miljøskapene kommer i ulike størrelser. Dette har et volum på 400 liter og måler B167 x D137 x H220 (cm).

- Bryter reglene om farlig avfall

Norske bedrifter håndterer farlig avfall feil. En ny løsning fra Ragn-Sells skal gjøre det enklere å følge reglene.

 - Mange bedrifter bryter nok reglene helt ubevisst. Vår erfaring er at kunnskapsnivået på dette området er lavt, sier Rolf Rebo jr., sikkerhetsrådgiver i Ragn-Sells.

Det finnes strenge regler for lagring og avlevering av farlig avfall for norske bedrifter.

- Likevel ser vi ofte eksempler på at oppbevaringen representerer åpenbar brannfare, eller at det farlige avfallet settes utendørs uten at det sikres mot at uvedkommende kan komme i befatning med det, sier Rebo.

FarligEnkelt

Han er prosjektleder for et nytt tilbud i Ragn-Sells, som nå blir bredt presentert under betegnelsen FarligEnkelt.

 - Farlig på grunn av at dreier seg om avfall som kan føre til forurensning av miljø eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Enkelt fordi det innebærer et komplett system som gjør det mye lettere for bedriftene å følge lover og regler, sikre arbeidsmiljøet, samt gi dem et godt arbeidsredskap for håndtering og oppbevaring av farlig avfall, sier han.

Konseptet består bl.a. av en ny type miljøskap. Skapet kan innredes i tråd med de konkrete avfallsutfordringer den enkelte bedrift har og finnes i tre ulike størrelser. Småbatterier, som kan inneholde restenergi, lagres i en egen boks på utsiden av skapet. Innvendig benyttes emballasje tilpasset avfallets kjemiske egenskaper.

 - Skapene innredes med godkjente beholdere og fat på 60, 220 og helt opp til 1000 liter. De har et sprinkelanlegg i taket som utløses ved brann, og spillsikringsbrønn som kan ta opp lekkasjer og søl. Brannsikringen gjør at skapet kan oppbevares nærmere bygget, og i noen tilfeller innendørs, sier Rebo.

En liten miljøstasjon

Han betegner skapet som enhel liten miljøstasjon i seg selv, og tror det kan forenkle hverdagen i svært mange bedrifter.

 - Innenfor FarligEnkelt-konseptet hører det også med at vi hjelper bedriften med å identifisere avfallsutfordringen deres, og bistår med å kvalitetssikre rutinene for oppsamling og behandling. Dessuten tømmer vi skapet og henter avfallet til en fast, avtalt pris pr. år.

- Vi har allerede fått et godt tilfang av kunder på tilbudet FarligEnkelt, og ser at det treffer et stort behov i markedet, sier Rolf Rebo.

Forsiden nå