Modellen av Bucyrus beltegående draglinemaskin er en typisk klassiker, men for stor til å presenteres innendørs.
Modellen av Bucyrus beltegående draglinemaskin er en typisk klassiker, men for stor til å presenteres innendørs.

Bucyrus - ny gruvemaskingigant

Flere ganger under økonomikrisen i 2009 har den frittalende Terex-sjefen, Ron de Feo, ymtet frempå om at han ser seg om etter en kjøper av gruvedivisjonen for å bedre selskapets likvide situasjon. At Bucyrus International Incorporated fra Milwaukee i Wisconsin, USA, endelig nappet på invitten fra Terex-sjefen, betyr at en ny leverandør av gruvemaskiner og utstyr i storformat er oppstått.

Offentliggjørelsen av at Terex hadde solgt gruvedivisjonen kom like før årsskiftet. Bucyrus har betalt 1,3 milliarder US$ for selskapet, og formelt ventes godkjenningen fra konkurransemyndighetene å komme i løpet av februar som stadfestelse av at handelen er i orden. Ifølge avtalen kan Terex kreve aksjer for 300 mill. US$ i Bucyrus.

Stormaskin-kjøp

Kjøpet omfatter i første rekke Terex (tidligere O&K) hydrauliske lastemaskiner i megaformat (bygd i Dortmund i Tyskland), Unit Rig gruvetrucker (bygd i Mexico), Halco beltegående rotasjonsborerigger (produsert i Texas og England), og transportbåndsystemer for under- og overjordsdrift. I handelen inngår også dele- og servicevirksomheten som omfatter 38 av Terex' distribusjonsselskap.

Dette betyr at Bucyrus rykker opp som soleklart medlem i den eksklusive klubben av leverandører til det globale gruve- og pukkmarkedet. Produktene fra Terex-handelen kommer i tillegg til Bucyrus' eksisterende maskiner, beltegående draglinemaskiner med fagverksbom, elektrisk wirelastemaskiner, terrenggående dumptrucker, highwall og longwall underjords kullbryterutstyr, room og pillar, underjords borerigger, transportutstyr og underjords beltetransportører for alle typer driftsforhold.

Kullbryterutstyr

Få eller ingen kan nå måle seg med det produkttilbudet Bucyrus har skaffet seg til det attraktive gruve- og pukkmarkedet. Perioden hvor Bush åpnet for igangsetting av hvilende kullgruver i USA for å bedre energisituasjonen, ga boom for gruvemaskinleverandørene. Dette visste Bucyrus å utnytte og tok flere strategiske steg.

Da tyske DBT (Deutche Bergbau Technik) var til salgs, nappet Bucyrus på direkten i det som i ettertid blir betegnet som et meget gunstig kjøp. - Integrasjonen av selskapene har vært meget vellykket, og erfaringene blir modell for det som vil skje etter kjøpet av Terex, sier konsernsjef Tim Sullivan.

Globalt system

Terex' verdensomfattende miningsvirksomhet var organisert gjennom 38 selskap med 2150 ansatte. Med disse i tillegg til egne selskap venter Bucyrus å kunne doble sitt potensielle marked fra 15 milliarder US$ til 30 milliarder US$. Bucyrus vil få 10.000 ansatte lokalisert 100 steder i verden.

Allerede i 2012 regner konsernsjef Tim Sullivan i Bucyrus med å innkassere en synergigevist på 100 mill. US$ ved å samkjøre driften av de to selskapene som nå slås sammen.

- Bucyrus er verdens ledende produsent i design, konstruksjon og bygging av høyproduktivt utstyr for overjord- og underjords gruvedrift, og Terex' produktlinje vil forsterke vår posisjon ytterligere, sier Sullivan.

Miningdivisjonen hos Terex

At det ble salget av miningselskapet som skulle pynte på den likvide situasjonen for Terex, vil nok forundre mange selv om Ron de Feo tidvis har kommet med sine utspill. Oppkjøpsspesialist Terex har spredt virksomheten på fem divisjoner, og spesielt kapitalkrevende er det å holde tritt med utviklingen i et spesialisert stormaskinsegment.

For noen år siden la Ron de Feo opp til en "byttehandel" med Caterpillar. Forslaget var at Terex skulle overta Cats gruvelastere, mens Caterpillar til gjengjeld skulle få elektrisk drevne gruvetrucker fra Terex. Avtalen ble aldri effektuert, men den åpnet for at de store Terex/O&K lastemaskinene kunne selges gjennom Caterpillars forhandlernett.

Et eksempel på at dette samarbeidet har fungert, ser vi i Norge gjennom Pon Equipments leveranse til Sydvaranger. I den inngår to Terex/O&K-lastemaskiner.

Om Cat-avtalen vil fortsette etter at Bucyrus har overtatt, blir spennende å se.

Hittil sier meldingen fra Bucyrus ikke noe om Terex/Cat-samarbeidet, men naturlig nok kommer en slik avtale ikke øverst på lista i en handel som i skrivende stund ennå ikke har fått endelig godkjenning av de amerikanske myndighetene.

Terex konsentrerer

De siste årene har miningdivisjonen vært den mest lønnsomme hos Terex, men salget gir på den annen side Terex muligheter til å konsentrere seg om mindre kapitalkrevende produktlinjer.

Etter salget til Bucyrus var omsetningen for Terex' fire resterende divisjoner (lifter/løfteutstyr, anleggsmaskiner, kraner, knuse- og sorteringsutstyr), ifølge tall fra Off-Highway Research, ca. 4 milliarder US$ i 2009. Det er mer enn en halvering fra 2008-resultatet. Offensive Ron de Feo mener likevel det er mulig å fordoble salget innen disse fire produktdivisjonene til 8,5 milliarder US$ innen 2013.

Skal dette tolkes som startskuddet for en ny oppkjøpsrunde hos Terex, eller til videreforedling av det selskapet allerede har i "sekken"?

Foreløpig må nok en del av kjøpesummen fra Bucyrus benyttes til å nedbetale gjeld, men når det gjelder Terex-ledelsens lyst og evne til å kjøpe opp selskap og bygge ut produktlinjer, bør ingen forundres. Etter hard dropp i markedet vil trolig mange selskap fortsatt få det tungt i tiden fremover.

Det er også verdt å merke seg at Terex fortsatt sitter på sin store portefølje av knuse-, sikte- og sorteringsmaskiner. Med et mulig kjøp av en betydelig aksjepost i Bucyrus vil Terex også ha sikret seg en naturlig samarbeidspartner innen fjellbearbeidingsutstyr.

Forsiden nå