NLF-sejefen er godt fornøyd med budsjettforslaget.
NLF-sejefen er godt fornøyd med budsjettforslaget.

Budsjett-ros fra NLF

- Reduksjon av omregistreringsavgiften er en seier for oss, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Det er foreslått en reduksjon på 40% for både lastebil og tilhenger.

Mo understreker også at storsatsingen på riksveinettet er lovende.

Imidlertid er NLF skuffet over manglende øremerkede midler til mer kontroll av utenlandske transportørers innenlands kjøring i Norge.

Positivt

- Forslag til statsbudsjett for 2013 inneholder ingen store overraskelser, men det er positivt å se at satsingen på vedlikehold og drift av riksveier samt investeringer på riksveinettet fortsetter, sier Moe.

Riksveier

- Det er en økning på nesten 11% når det gjelder drift og vedlikehold av riksveier samt trafikant- og kjøretøytilsyn. Til tross for denne positive økningen synes tempoet å være lavt innen vedlikehold. NLF ser gjerne raskere fremdrift, understreker Mo.

Han påpeker imidlertid at dette gir bare en måloppfyllelse på 95% av planene i Nasjonal transportplan. Mo er skuffet over at det ikke er øremerket midler til mer kontrollvirksomhet innen godstransport i 2013, særlig innen kabotasjekjøring og useriøse utenlandske aktører.

Forsiden nå