Fra overrekkelsen av Komatsu-gravere til Busengdal Transport: Fra venstre servicesjef Øyvind Stegavik, Hesselberg, Bjørn Busengdal og selger Ivar Øksendal, Hesselberg.
Fra overrekkelsen av Komatsu-gravere til Busengdal Transport: Fra venstre servicesjef Øyvind Stegavik, Hesselberg, Bjørn Busengdal og selger Ivar Øksendal, Hesselberg.

Busengdal med i Komatsu-prosjekt

Busengdal Transport AS på Sunnmøre har siden slutten på 1980-tallet kjørt Komatsu som idag er det dominante merket i firmaets maskinpark. Nå er Busengdal blitt en av deltagerne i et omfattende Komatsu-prosjekt.

Det skjer gjennom programmet "Brand Manager" der fire Komatsu-forhandlere i Europa deltar. Hesselberg Maskin er en av de utvalgte som skal ha en tett oppfølging av "tunge" Komatsu-kunder.

Langsiktig

- Hovedmålsettingen i prosjektet er å medvirke til at kundene når sine mål. Hva kan vi som forhandler og Komatsu som produsent bidra med for at så skjer, er utgangspunktet for et tettere samarbeid som nå innledes med Busengdal Transport. Brand Manager-prosjektet er langsiktig og dekker et bredt spekter innen produktutvikling og maskinhold/-økonomi, sier Hesselberg Maskins adm. direktør, Finn Corwin, som i høst var med på overrekkelsen av flere Komatsu-maskiner til Busengdal.

Komatsu-flåten

Busengdal har 19 Komatsu-gravere, og nykommerne blant dem er to PC350LC-8 (ca. 36 tonn), en PC130-8 (13 tonn) og "korthekken" PC138-8 (14 tonn). I høstens handel inngår også Bomag-valsen BW226 (26 tonn) og et par Bomag hoppetusser.

Busengdals første Komatsu var beltegraveren PC300. Den ble kjøpt i 1988. I 1995 kjøpte firmaet en WA470 (18 tonn) hjullaster. Den er fortsatt blank og velholdt og i bruk.

1 mill. kubikkmeter

Flere av de nye Komatsu-maskinene er satt i drift på Digernes Næringspark i Skodje kommune. Der skal Busengdal fjerne ca. 750.000 m 3 fjell og 300.000 m 3 løsmasser på et 330 mål stort område. I arbeidet deltar også firmaets største Komatsu-graver, 60-tonneren PC600, som bruker sine muskler på den største sprengsteinen.

Hytteutbygging har i de senere år blitt en betydelig del av Busengdals virksomhet. Firmaet kjøper opp grunn og legger ut til hyttefelt. Et av dem ligger i Overøye i hjemkommunen Stordal, der 50 hyttetomter er lagt ut nær et skianlegg.

Familiedrevet

Busengdal Transport er et familiedrevet firma med brødrene Erling og Bjørn Busengdal i spissen. Firmaet som ble etablert av Martin Olav Busengdal i 1957, har aldri levert et årsregnskap med røde tall. Busengdal Transport har et syttitalls ansatte og står støtt på to bein, transport og anlegg der sistnevnte er den største av de to virkesområdene.

Forsiden nå