Slik skal det etter planen se ut ved det ene utløpet av Eiganestunnelen i 2017.
Slik skal det etter planen se ut ved det ene utløpet av Eiganestunnelen i 2017.

Bygger Eiganestunnelen for 2,4 mrd.

Skal stå ferdig i 2017.

- Utbyggingen av E39 Eiganestunnelen vil gi økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet og fører til at Stavanger blir avlastet for gjennomgangstrafikk. Anleggsarbeidet tar til i 2013, og den nye vegen skal åpnes for trafikk i 2017, sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger.

Forslaget ble lagt fram i statsråd i fredag.

Prosjektet omfatter bygging av fem kilometer firefelts veg utenom Stavanger sentrum og fram til Smiene nord for sentrum, medregnet en 3,7 kilometer lang tunnel. Utbyggingen fører også til at deler av dagens E39 blir lagt i tunnel, mens andre deler av dagens veg blir utvidet til fire felt. 

Nær en kilometer av strekningen er felles med Hundvågtunnelen i vegprosjektet «Riksveg 13 Ryfast». Den framdriften som det nå legges opp til for E39 Eiganestunnelen betyr at man holder den planlagte framdriften for Ryfast-prosjektet.

Kostnadene for E39 Eiganestunnelen er nå anslått til 2,44 milliarder kroner 2012-kroner, og skal finansieres ved en kombinasjon av 1,23 milliarder kroner i statlige bevilgninger og 1,21 milliarder kroner i bompenger fra Nord-Jærenpakken. 

At Eiganestunnelen nå ser ut til å bli en realitet, er viktig for det videre arbeidet med Ryfast-prosjektet.
At Eiganestunnelen nå ser ut til å bli en realitet, er viktig for det videre arbeidet med Ryfast-prosjektet.

Forsiden nå