Morten Bruvold AS er underentreprenør ved byggingen av nye ramper mellom E6 nordfra og E16 mot vest ved Jessheim. Krysset står ferdig til høsten som en del av rekkefølgebestemmelsene til invielse av nybygg på flyplassen OSL Gardermoen. Alle (foto: Hans Kristian Barbøl)
Grunnarbeider Ingar Blisten i NCC jobbet med vibroplate rundt fundamentene til nye veilys da AT.no var på besøk.
Maskinfører Erik Jensen kjører for Morten Bruvold AS.
Kranfører AS er en av mange bedrifter som er i sving på det store veikrysset E6/E16 mellom Jessheim og Gardermoen i Ullensaker kommune.
Bilister fra sør på vei mot Gardermoen kjører under brua som bygges som påkjøringsrampe nordover.
Teknisk byggeleder Hans Inge Kristiansen i Statens vegvesen har ansvaret for den mest kompliserte delen av E6/E16-rampene: Brua over E6.
JERNVEI: Det er mye armering i den fugeløse brua (1400 tonn).
Kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg i Statens vegvesen var sjåfør og tilrettelegger da AT.no besøkte prosjektet. Han sørget for å ta bilder for prosjektet også.
Jern i lange baner.
Kunstner Vebjørn Sands Kepler-stjerne står ved veikrysset.
Utsikt mot E6 nordover fra brua.
Utsikt mot nord fra brua. I sanda skimtes den nye avkjøringen fra E6 nordfra og inn på E16 mot flyplassen, OSL Gardermoen.
Grunnarbeider Ingar Blisten i NCC var tidligere melkebonde. Han trives godt i sin nåværende jobb og mener det er lettere på mange måter å være grunnarbeider enn bonde.
Ingar Blisten venter på at maskinføreren skal legge på litt masse i gropa og heise ned vibroplaten slik at han kan gjøre fundamentet kompakt.
Utsikt nordover langs E6 fra brua.
Ingar Blisten (grunnarbeider) og Erik Jensen (maskinfører) i arbeid på «flyplasskrysset».
Teknisk byggeleder Hans Inge Kristiansen i Statens vegvesen.
Statens vegvesens prosjektkontor «Gardermoriggen».

Bygger vei gjennom sandhaugen

JESSHEIM (AT.no): I sanda vest for Jessheim (Akershus) bygges nordvendte ramper av og på E6 i tilknytning til E16 mot Gardermoen. AT.no har besøkt sandarbeiderne og brubyggerne på den brede ettfelts-brua som bygges.

- Jeg trives bedre med å jobbe med grøfter på berggrunn enn med sand. Det er mer rent med berg. I tillegg raser sanda når den blir tørr, sier grunnarbeider Ingar Blisten i NCC på spørsmål om hvordan han liker sanda.

Blisten jobber med vibroplate rundt fundamentene til nye veilys da AT.no er på besøk.

I gravemaskinen ved siden av sitter maskinfører Erik Jensen. Han er ansatt hos underentreprenør Morten Bruvold AS - det er NCC som har totalentreprisen.

- Dette er lette og greie masser å jobbe med, selv om det siger lett, sier han.

Jensen har hjulgraver med henger og står trygt og godt på veifundamentet. Men å rote rundt i sanda med en beltegraver er ikke like greit.

- Sanda sliter ut beltene nokså raskt.

Fikk dispensasjon

Teknisk byggeleder Hans Inge Kristiansen i Statens vegvesen har ansvaret for den mest kompliserte delen av E6/E16-rampene: Brua over E6.

Det er 8,6 meter mellom rekkverkene på den nye konstruksjonen. Og likevel skal det bare være ett kjørefelt.

- Egentlig skulle det vært enda bredere på grunn av siktkrav, men vi fikk dispensasjon til å bygge «bare» 8,6 meter bredt. Det hadde blitt urimelig dyrt med enda bredere bru, sier han.

Brua bygges uten fugeskjøter i endene. Dermed går det med en del mer armeringsjern, og byggingen blir dyrere enn med en fuge-versjon av brua.

Likevel blir den etter planen billigere på grunn av at det blir mindre vedlikehold:

- Denne brua får 100 års levetid. Fuger må skiftes hvert 25. år.

Det er 1400 tonn armering i brua over E6 ved Jessheim.
Det er 1400 tonn armering i brua over E6 ved Jessheim. Foto: Hans Kristian Barbøl

 

Mange bedrifter i sving

Totalentreprenør NCC har mange med seg på laget med å bygge nytt kryss mellom E6 og E16 ved Jessheim/Gardermoen: Cowi står for prosjektering.

Andre underentreprenører er: Morten Bruvold AS, JR Anlegg AS (Johan Rognerud), Armeringservice AS, Kranfører AS, Britek, Workshop Bemanning & Kompetanse AS og Hellerød Transport.

I slutten av juni var det ca. 30 maskiner og ca. 85 anleggsarbeidere og funksjonærer som arbeidet i tilknytning til anlegget.

Det går med ca. 4320 kubikkmeter betong og ca. 1400 tonn med armering  på brukonstruksjonen.

NCC fikk totalentreprisen for 141 mill. kroner, der tildelingskriteriene var 65 prosent pris og 35 prosent for dokumentert kompetanse.

Etter planen skal rampene åpnes for trafikk 1. september 2016, i god tid før den nye terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen åpner i 2017. Denne terminalen ble godkjent under forutsetning av at det nye krysset E6/E16 ved Jessheim var på plass først.

Forsiden nå