Ole Einar Kristiansen (t.h.) sto for importen av den store Cat-maskinen, og Dag Kristian Storhaug, daglig leder i PeWe Entreprenørs AS, er svært forhøyd med den mektige rive-Cat’n.
Ole Einar Kristiansen (t.h.) sto for importen av den store Cat-maskinen, og Dag Kristian Storhaug, daglig leder i PeWe Entreprenørs AS, er svært forhøyd med den mektige rive-Cat’n.

Cat-kjempe i kamp mot St. Olav

Den er bygget for de store høyder og strekker seg 40 meter til værs. Det gjør 100-tonneren Cat 385CUHD til landets største rivemaskin. Nå er Cat-kjempen satt i drift på landets hittil største rivejobb i Trondheim. Her skal de gamle bygningene på St. Olavs Hospital jevnes med jorden.

Det er PeWe Entreprenør AS (Porsgrunn) og Dokken AS (Bærum) som i arbeidsfelleskap skal rive den gamle høyblokka på 36 mog tilstøtende bygninger. I alt 48.000 m 2 skal rives og 55.000 tonn riveavfall fjernes. Kontrakten er på 43,8 mill. kroner (inkl. mva.). PeWe og Dokken er begge blant landets ledende demoleringsfirmaer og har utført flere store riveprosjekter.

Aggregat på37 meter

PeWe/Dokkens Cat 385CL veier i graveversjon ca. 98 tonn med graveaggregat på 13,4 m(bom 10 m/stikke 3,4 m) og skuffe på ca. 5 m 3. Maskinen i Trondheim er imidlertid riveutgaven UHD (Ultra High Demolition) som veier i overkant av 100 tonn. De ekstra tonnene skyldes det lange riveaggregatet som består av bom på17 m, mellombom på7 m og stikke på13 m. Med bomrota ca.3 m over bakkenivå, strekker aggregatet seg40 m til værs. Kjempen er også tung i bakstussen med sin motvekt på 15 tonn. Maskinen som har justerbar beltebredde fra 2,75-3,51 m, har Cat-motoren C18 ACERT med effekt på 390 kW/530 hk. Hydraulikkapasiteten er 980 l/min.

100-tonneren har tiltbar førerhytte (bakover 30 grader) med kraftige beskyttelsesgitter over frontruten og glasstaket, begge i sikkerhetsglass som tåler en støyt.

I Trondheim skal 100-tonneren utføre rivejobben med Cat MP15 betong-/stålsaks (multiprosesser) på ca. 2 tonn og sorteringsgrabben Cat G315 på ca. 1,8 tonn. Kjappe og enkle redskapsskifter besørges av HK-festet OilQuick S-80.

Importert fra Tyskland   

Det er arbeidsfellesskapet PeWE/Dokken St. Olavs Hospital, Trondheim, som har kjøpt den store Cat-maskinen. Den er en 2009 modell med 1400 timer på telleren og er importert fra Tyskland av Ole Einar Kristiansen, Lier. Han er idag deleier og daglig leder i Lier Bilgjenvinning AS, men var Cat-selger hos Pon Equipment fra 1997-2006, fra 2000 brukssjef. Maskininteressen er fortsatt sterk, og Kristiansen driver derfor med eksport/import av anleggsmaskiner i mindre skala. Da Kristiansen fikk henvendelse om han kunne skaffe arbeidsfellesskapet en egnet maskin til den store rivejobben, gikk han løs på oppgaven med stor iver og entusiasme. Og i juni ankom den mektige Cat-maskinen Trondheim.

PeWe/Dokkens nye superriver som også er levert med graveaggregat og 5,5 m 3 skuffe, ble i sin tid solgt ny til en maskinentreprenør i Hamburg av Zeppelin, en av verdens største Cat-forhandlere. Fra Hamburg ble 100-tonneren transportert til Amsterdam hvorfra den ble fraktet videre med båt til Trondheim.

Mannskap på 90

PeWe/Dokken begynte på det store riveoppdraget i begynnelsen av juni med innvending riving/stripping av bygningene. I mai neste år skal den store rivejobben være avsluttet.

Rivingen av høyblokkas tilbygg vil skje først. Masser herfra vil bli brukt som oppfyllinger/ramper for den store rive-Cat'n som skal plukke ned den 12 etasjes høyblokka på36 meter.

I henhold til kontrakten har PeWe/Dokken ansvaret for å sikre farlige stoffer og gjennomføre selektiv miljøriving/-sanering i alle ledd. 95% av rivingsavfallet (55.000 tonn) skal gå til gjenbruk/ombruk.

På det meste vil 80-90 ansatte fra PeWe/Dokken være engasjert i det store riveoppdraget. En anselig maskinpark likeså; innvendig riving utføres med riveroboter (Brokk), minigravere og kompaktlaster. I tillegg til den store Cat'n, skal også PeWes Cat 365CL (ca. 72 tonn) tygge stål og betong med sin LaBounty 75 (4,5 tonn) multiprosessor.

Tore Kringler fra Dokken AS er prosjektleder på den omfattende rivejobben i Trondheim, mens Jørn Nordkvelde, PeWe Entreprenør AS, er anleggsleder.

Forsiden nå