Maskinfører Ronny Fjeldvang setter på antennemottakerne på sin Cat 3|8CL.
Maskinfører Ronny Fjeldvang setter på antennemottakerne på sin Cat 3|8CL.

Cat og Trimble snakker godt sammen

Caterpillar og Trimble har siden 2002 samarbeidet om integrering av Trimble maskinstyringssystemer på Cat-maskinene. Veihøvler, dozere og gravemaskiner kan nå leveres Trimble-klare rett fra fabrikk. Huser Entreprenør AS på Romerike har et tyvetalls Cat-maskiner; syv av dem går med Trimble-systemet.

- Vi har kjørt med GPS og maskinstyringssystemer i flere år. Disse systemene er imidlertid etter hvert blitt noe gammeldags og utdaterte. Utviklingen på dette feltet går nemlig raskt. Tidlig i vår installerte vi Trimble-systemet i åtte av våre maskiner, og så langt er vi fornøyd. Det "funker" svært bra, sier Tom Erik Klevengen, anleggsleder og GPS-ansvarlig i Huser Entreprenør AS på Gjerdrum.

"Trimble-klare"

Det er Norgeodesi AS som har levert og installert Trimble-systemet i fire Cat-dozere (D6/D7/D8/D9) og tre beltegravere (318C/325C/330D), samt i en JCB JS210 beltegraver.

Tre av Cat-dozerne, D6, D7 og D8, var allerede såkalt ARO-maskiner da Trimble-systemet ble montert.

- ARO eller Trimble Ready i Cat/Trimble-språket betyr at maskinene, i dette tilfellet dozerne, er klargjort for Trimble-systemet når de forlater fabrikken. Kabler, ledningssystem, fester for kontrollboksen (skjermen i førerhytta), sensorer og master er allerede på plass når kunden får maskinen. Det reduserer tiden drastisk for montering og kalibrering av maskinene. Denne jobben tar ca. fire timer, mens det kan ta to dager når vi må montere systemet helt fra bunnen med strekking av kabler og montering av alt utstyret, sier Ståle Eikrem i Norgeodesi AS - og fortsetter:

- For at Trimble GCS-systemet (masseflytting/-planering/nivå) skal få kontakt med maskinens ventilmodul og hydraulikk, må en såkalt SAE-kode (software) aktiveres og dermed "åpnes hydraulikken". På Trimble-leveringen til Huser Entreprenør er det Pon Equipment som har aktivisert SAE-koden, mens Norgeodesi har montert systemene. Alle sensorene som monteres på maskinene, er gyro- og temperaturkompenserte for optimal ytelse, sier Ståle Eikrem

Måler likt

Med de samme Trimble 3D-systemene (3-dimensjonalt, høyde/tverrfall/posisjon) i alle maskinene, "måler maskinene likt", ifølge anleggsleder Klevengen som mener at maskinstyring/GPS er et kjempeverktøy.

- Ved at systemene i dozerne og gravemaskinene er like kan vi kalibrere maskinene opp mot hverandre. Dermed oppnår vi stabile og like målinger, og det var en viktig forutsening da vi bestemte oss for Trimble-systemet. Det største avviket vi har erfart ved høydemåling på fastmerke er 2 cm. Det er akseptabelt mens5 cmer uakseptabelt, sier Klevengen som beregner en time tapt maskinarbeid hver dag om ikke GPS/maskinstyring benyttes på en anleggsjobb hvor slikt utstyr er anvendelig.

Trimble-styringen til Huser gir bred dekning siden maskinstyringen er "koblet" opp mot GNSS-systemet (Global Navigation Satellite System) som omfatter både de amerikanske og russiske satellittene. Fire av Husers Trimble-systemer er knyttet opp mot CPOS-tjenesten til Statens kartverk. Tjenesten distribueres via GSM og internett, og systemet beregner en virtuell referansestasjon på bakgrunn av data fra geodetiske (landmåling) stasjoner og brukers posisjon. Dermed er brukeren ikke avhengig av en mobil basestasjon. Huser har i tilegg egen basestasjon for de øvrige fire Trimble-systemene.  

30 førere på kurs

Bred kursing og god service er krav Huser Entreprenør satte ved inngåelsen av Trimble-kontrakten med Norgeodesi AS.

- 30 av våre maskinfører har vært på opplæring, og vi skal i løpet av et år ha åtte dager med videre kursing/oppfølging, sier Klevengen som sammen med Håkon Huser, er firmaets GPS-ansvarlige.

 

Forsiden nå