Kontrakt for jernbanebru er signert. Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (t.v.) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk.
Kontrakt for jernbanebru er signert. Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (t.v.) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk. (Foto: Statens vegvesen)

Consto bygger jernbaneundergang

Consto Anlegg Øst skal bygge ny jernbaneundergang for Statens vegvesen på Løten i Hedmark med en kontraktsum på 44,8 millioner kroner.

Fem entreprenører konkurrerte om oppdraget.

- Det blir oppstart rundt påsketider med endelig ferdigstillelse i juli 2019, opplyser daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen.

Prosjektet  FV166 Ny jernbanebru Løten, består av utskifting av eksisterende jernbanebru for å oppnå 4,9 meter fri høyde, samt gi plass til to kjørefelt med gang- og sykkelvei.

Landkarene av betong og stålbrua prefabrikeres. Dette medfører senking av eksisterende vei og etablering av plass-støpte støttemurer. Prosjektet omfatter også etablering av 450 meter nye vann-, avløps- og overvannsledninger, ny belysning og ca. 1.700 meter nye kabler.

Forsiden nå