DAFs toppsjef Harrie Schippers er overbevist om at merket vil styrke posisjonen ytterligere.
DAFs toppsjef Harrie Schippers er overbevist om at merket vil styrke posisjonen ytterligere.

DAF fortsetter å vokse

DAF fortsetter veksten i Europa og vil styrke stillingen ytterligere ved å bli en global leverandør. Dette er hovedessensen i et intervju med DAFs toppsjef Harrie Schippers gjort for Truck of the Year-magasinene, tilrettelagt for A&T av Halvdan Korsmo.

DAF har siden 1996 vært en del av Paccar-familien. Det har styrket både den amerikanske og europeiske virksomheten. For hele gruppen er det av stor betydning at Paccar er verdens mest lønnsomme lastebilprodusent og har levert overskudd hvert eneste år.

En stabil økonomi har styrket DAF, som på sin side har vært av avgjørende betydning når det gjelder motorforskningen i gruppen. DAF har stått for utviklingen av både MX- og PR-serien på henholdsvis 12,9 og 9,2 liter, som siden september ifjor også har vært produsert i Paccar-fabrikken i Mississippi. Disse motorene blir nå i økende grad benyttet i Paccar-lastebilene Peterbilt og Kenworth.

- Hvordan vurderer du som toppsjef i DAF det europeiske lastebilmarkedet etter finanskrisen?

- 2010 fikk en beskjeden vekst fra kriseåret 2009, varierende fra relativt bra i Tyskland og Polen til stillstand eller også tilbakegang i land som Italia og Spania. I perioden frem til 2012 ser vi for oss en fortsatt beskjeden vekst, slik at vi først i 2012 har kommet opp på et nivå hvor man har en fornuftig erstatningsrate for lastebiler som går ut av trafikk. Vi ser for oss at veksten vil bli sterkest for lastebiler over 15 tonn.

- Får DAF sin andel av veksten som kommer?

- Av sju europeiske lastebilprodusenter var DAF minst i 2000. De siste ti årene har vi hatt en jevn vekst mesteparten av tiden, slik at vi i 2010 faktisk konkurrerte med MAN om 2. plassen i Europa etter Mercedes-Benz. Når det gjelder trekkvogner, ble vi en klar markedsleder ifjor. Vi har økt markedsandelen i de fleste landene i Europa i klassen over 15 tonn.

Vi har moderne, økonomiske og ikke minst miljøvennlige produkter. Samtlige motorvarianter kan leveres i EEV-utførelse, og det tror jeg ingen av konkurrentene kan matche. Derfor står vi godt rustet til å ta vår del av veksten og trolig vel så det. I tillegg akter vi å øke i Russland og komme godt inn på det søramerikanske marked.

- Hva er det viktigste problemet å løse for å oppnå vekst på lastebilmarkedet?

- For mange kunder er største problemet tilgang på finansiering. Dessuten er det viktig å få fart på byggeindustrien igjen. Det er en sektor som er viktig for Europas økonomi og etterspørselen etter transport. Byggeindustrien gir ikke levebrød bare for anleggstransportørene, men også for dem som transporterer innredninger, møbler, hvitevarer osv.

- Hva har vi lært av den økonomiske krisen?

- Vi har først og fremst lært at fleksibilitet er viktig. Vi har erfart at det ikke er nok å ha en undertegnet kjøpekontrakt hvis kjøperen ikke klarer finansieringen. Da har det ingen hensikt å presse bilen på han. Det blir i så fall den siste han kjøper. DAF har valgt å bruke lavkonjunkturen til å komme nærmere kundene. Vi har blant annet forsøkt å hjelpe dem å kutte kostnader og vurdere løsninger som kan gi dem bedre økonomi. Dette har gitt oss et godt startpunkt nå som markedet vokser igjen.

- På IAA i Hannover hadde DAF førvisning av en MX Euro 6-motor. Planlegger dere å selge den før Euro 6-kravene blir innført?

- Det avhenger av myndighetene. Hvis det ikke kommer signaler om lavere avgifter for biler med Euro 6-motorer, vil kundene neppe kjøpe før kravene blir innført. Euro 6-motorene blir tross alt en god del dyrere. Vår fordel er at vi kan snu oss raskt hvis det skulle komme signaler om avgiftsfordeler for tidlige Euro 6-biler. Vi har tross alt allerede utviklet motorer som tilfredsstiller de amerikanske EPA 2010-kravene, som er ganske lik Euro 6. Dette er motorer med SCR, EGR og partikkelfilter. Vi vet hva som trengs for å tilfredsstille Euro 6, så vi er klare når markedet trenger produktene.

- Vil Euro 6 også medføre et nytt førerhusprogram?

- Det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt.

- DAF er klar med sin mellomtunge hybrid-lastebil. Hva tror du om markedet for slike kjøretøyer i Europa?

- Myndighetene må i sterkere grad på banen, slik man har gjort i USA. På Paccars hybridløsninger tjener kundene inn igjen merkostnaden på tre år. Uten former for avgiftsreduksjoner bruker man betydelig lengre tid her i Europa.

- DAF ønsker å gå inn i Sør-Amerika. Blir det i samarbeid med andre eller helt i egen regi?

- Vi vurderer alle muligheter, men preferansen er for øyeblikket å etablere egen organisasjon og egen produksjon. Brasil alene er omtrent halvparten så stort som det europeiske marked. Gjør man det bra i et slikt marked, betyr det stor produksjon og et betydelig potensial for fortjeneste.

 

Forsiden nå