Kontrakten ble signert av Asgeir Loftsson fra entreprenørselskapet Istak - et datterselskap av E. Pihl & Søn AS. Regionvegsjef i Region nord, Torbjørn Naimak, til venstre.
Kontrakten ble signert av Asgeir Loftsson fra entreprenørselskapet Istak - et datterselskap av E. Pihl & Søn AS. Regionvegsjef i Region nord, Torbjørn Naimak, til venstre.

Dansker bygger tunneler i Nord-Norge

Det danske selskapet E. Pihl & Søn AS har fått kontrakt på vei- og tunnelarbeidet som fører frem til den planlagte Hålogalandsbrua på ny E6 nord for Narvik.

Kontrakten har en verdi på 375 millioner kroner og omfatter:

  • - Bygging av 1,4 kilometer vei på Narvik-siden.
  • - Ornestunnelen på 270 meter.
  • - Bygging av 3,5 kilometer vei på Øyjord.
  • - Storlikolltunnelen på 330 meter.
  • - Trældaltunnelen på 1,1 kilometer.
  • - Bergrom for forankring av brua.

Arbeidet settes i gang tidlig i 2013 og kontrakten skal være ferdig innen høsten 2016.

Veg må bygges før bru

Før noen kan bygge Hålogalandsbrua må vei og tunneler være klar slik at man kommer til med anleggsmaskiner der brohodene skal bygges.

I tillegg er dagens vei på Øyjord ikke egnet for anleggstransport, og det er derfor viktig at arbeidet med ny vei kommer i gang så raskt som mulig, melder Statens Vegvesen på nett.

 Mye anleggstrafikk

Statens vegvesen opplyser at publikum vil merke at det blir en del anleggstrafikk. Dette gjelder spesielt i området ved Trældaltunnelen. Her må man til å begynne med sprenge tett inntil dagens vei, og på grunn av sikkerheten blir det derfor nødvendig å stenge vegen i kortere perioder.

Hålogalandsbrua neste

Neste delkontrakter som lyses ut vil være de som dreier seg om byggingen av selve Hålogalandsbrua. Kontraktene handler om henholdsvis betongarbeider og stålarbeider, og det planlegges å lyse ut disse parallelt. Går alt etter planen vil disse lyses ut tidlig i 2013.

Forsiden nå