Verkstedformann Richard Blomquist (t.v.) og bruddarbeider Helge Søderberg med steinblokker som klargjøres ved hjelp av en Tamrock-rigg.
Verkstedformann Richard Blomquist (t.v.) og bruddarbeider Helge Søderberg med steinblokker som klargjøres ved hjelp av en Tamrock-rigg.

Dash med gjennombrudd hos Lundhs

Med en maskinpark som teller over 300 biler og maskiner, med stort og smått, er det store summer å tjene på gode vedlikeholdsrutiner hos den tradisjonsrike steinprodusenten Lundhs.

Det var i 2005 selskapet investerte i EAM-software (Enterprise Asset Management) fra Dash Software i Moss. Vedlikeholdssystemet Dash EAM åpner for planlegging, optimalisering og dokumentasjon av arbeidsoppgaver og prosesser knyttet til drift og vedlikehold av maskinene.

Via PC-skjermen får koordinator Clas Herland og vedlikeholdsformann Richard Blomquist tilgang på rapportene de trenger for å planlegge og ta beslutninger om maskinparken.

- Vi klarte ikke å holde oversikten lenger over alle maskinene. Vi brukte vanvittig mye tid på å sjekke i permer og lignende. Da vi begynte med Dash EAM i 2005 ble det en ny hverdag, og vi fikk full kontroll på alt som hadde med maskinene å gjøre. Det første året var det riktignok kun de største dumperne og hjullasterne som ble lagt inn i systemet, men fra januar 2006 har rubb og stubb blitt lagt inn, forteller koordinator Clas Herland.

Bedre oversikt

- Akkurat hvor mye vi har spart gjennom å få bedre kontroll vet jeg ikke, men det er utvilsomt store summer. Mellom sommeren 2004 og sommeren 2005 reduserte vi vedlikeholdsbudsjettet med 27 millioner kroner, og en god del kan tilskrives at vi fikk bedre kontroll med maskinparken. Andre faktorer, som at vi byttet noen gamle maskiner med nye, spilte også inn, forteller Herland.

Han og verkstedformann Richard Blomquist begynner å ramse opp hva maskinparken består av:

- Tre store gravemaskiner, 34 hjullastere, 14 dumpere (lastekapasitet 40-75 tonn), 119 borvogner, 34 kompressorer/aggregater og 51 wiresager. Legg til at vi har 52 varebiler - hovedsakelig Toyota (Hillux og Hiace), så skjønner du at det er en fordel å systematisere informasjonen, konstaterer duoen.

Innkjøpshjelp

- Vi har fullstendig historikk på maskinene og det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva programvaren kan hjelpe oss med, for eksempel gjennom å ha kontroll med planlagte vedlikeholdsstopp og gjennom å tenke forebyggende, forklarer Blomquist.

- Det er nesten så vi henter det rett ut av Dash EAM når det begynner å bli på tide å tenke på å skifte ut gamle maskiner med nye. Historikken gir oss et bilde på hvor mange timer en maskin går innen et gitt bruksområde før det er på tide å skifte, sier han.

Enkelt grensesnitt

Hverken Blomquist eller Herland er skremt av brukergrensesnittet.

- Nei, systemet er enkelt å bruke. Det går strengt tatt ikke å gjøre feil. Men vi har valgt å holde oss til forholdsvis få brukere som kan legge inn informasjon, oss to og én til. Dette er for å unngå misfortåelser med tanke på hvem som skal legge inn hva. Det er imidlertid mange som kan gå inn og kikke, forklarer Blomquist.

Larvikitt

Tverdalen vest for Larvik i Vestfold huser store forekomster av steintypen larvikitt. Steintypen har både svart- og blåskjær, og selges av Lundhs under merkenavnene Emerald Pearl og Blue Pearl. Bedriften har 11 brudd i Tverdalen og kontrollerer også fire brudd i Tjølling, et i Malreød og et i Sirevåg.

Ser til Kina

Det var Thor Lundh som etablerte den tradisjonsrike steinbedriften i 1962, under navnet Lundhs Labrador. Lundh-familien eier fortsatt 50% av selskapet, men Labrador-navnet er historie og Treshow-familien er kommet inn på eiersiden (50%). Den karakteristiske larvikitt-steinen er først og fremst et eksportprodukt, og over 99% sendes ut av Norge for videreforedling. Kina er klart største mottagerland, fulgt av India, Italia og Spania. Bruksområdet for larvikitten er først og fremst innen fasade og interiør.

 

Forsiden nå