Markedssjef Arne Kenneth Øvstebø med det nye anlegget med fire produksjonslinjer i bakgrunnen.
Markedssjef Arne Kenneth Øvstebø med det nye anlegget med fire produksjonslinjer i bakgrunnen.

Debut for Nordic Bulk i Sverige

- Produksjonsanlegget til Jehander (HeidelbergCement) Riksten i Tullinge utenfor Stockholm er vår første store leveranse i Sverige. Dette gir mersmak og vi kommer til å satse på flere oppdrag i nabolandet, sier markedssjef Arne Kenneth Øvstebø i Nordic Bulk, Sandnes.

Det nye produksjonsanlegget ble satt i full drift i begynnelsen av november og er helautomatisk. Styringen er løst i nært samarbeid med KS Automasjon AS, Stange. Alt skjer fra en liten brakke som er plassert mellom produksjonslinjene, og prosessene kan overvåkes fra kontoret i Stange.

God plass

Først og fremst kjennetegnes det nye produksjonsanlegget til Jehander ved at Nordic Bulk har fått stor plass å boltre seg på. Dette har ifølge Øvstebø gitt leverandøren mulighet til å designe rasjonelle og gode praktiske løsninger.

- Vår styrke ligger i å kunne sette sammen produkter og løsninger for effektiv massehåndtering. Mange kan levere maskiner og komponenter, men det som har betydning for kunden er å få et anlegg med flyt, som er enkelt å styre og hvor man kan sortere ut det materialet som ønskes. Å sy de forskjellige komponentene sammen, slik at de passer inn i en helhet og gir god og sikker produksjon, er målet når vi konstruerer nye eller oppgraderer gamle anlegg, sier han.

Fire produksjonslinjer

Jehanders nye anlegg har fått fire produksjonslinjer, to for sortering og to for knust materiale. Samlet produksjonskapasitet er på 400 tonn/h.

Layouten på siktelinjen er gjort med tanke på rasjonell drift og minst mulig behov for maskiner og folk, for det er internhåndteringen av ferdigmateriale som koster. Målet for Nordic Bulk er alltid å lage et anlegg med minst mulig internflytting av masser, og at maskinenes hovedoppgave blir opplasting ved uttak, transport til produksjonsenhetene og deretter opplasting av ferdigprodusert vare.

Overbygd tak

Det spesielle i Jehanders Rikstenanlegg er at ferdig produsert sand har fått overbygd tak slik at materialet holder seg tørt.

Totalt er det montert fem siktemaskiner utstyrt med utskiftbare modulsikteelementer i plast. Dette er nytt i grustaket, men har gitt merkbar reduksjon av støyen selv ved utkastet ved grovsiktet.

Det som ellers betegner grustaket og området, er at storprodusenten også har en rekke eldre maskiner som går for fullt. Jehander leverer et bredt spekter produkter som går fra de minste fraksjoner av pussesand og slipesand til kabelsand, singel og kult i 80/200 mm fraksjoner og over 200 mm. I tillegg kommer også jordsorteringsprodukter og ballaststein i alle fraksjoner. Gruppen har seks anlegg rundt Stockholm og har tradisjon fra 1939 å levere ballaststein til jernbanen.

Etablert i 1993

Leverandøren Nordic Bulk ble etablert i 1993 og har opparbeidet seg en solid posisjon som leverandør av knuse- og sorteringsverk til pukkverk, asfalt, betong, mineralgruver og prosess- og smelteverk. Selskapet har solide representasjoner på maskiner, sikteduk, transportbånd, ruller og transportører. De danner grunnlaget for å levere funksjonelle anlegg.

Forsiden nå