Med stillingen som President og CEO for VGA har Arne Knaben fått lagt sitt hittil største ansvar på sine skuldre innenfor Volvos lastebilkonsern.
Med stillingen som President og CEO for VGA har Arne Knaben fått lagt sitt hittil største ansvar på sine skuldre innenfor Volvos lastebilkonsern.

Den lykkelige emigrant fra Knaben

Side n den nå 52-årige Arne Knaben som er oppvokst på familiens bondegård ved Knaben Gruber (molybden) på Sørlandet, begynte sin karriere hos Volvo Trucks for 22 år siden, har han tilbragt mesteparten av tiden i utlandet.

Arne Knabens voksne liv startet faktisk i landbruksnæringen, milevis fra yrkskarrieren hos Volvo Trucks, som har brødfødt han og familien siden 1989.

- Etter utdannelse som landsbruksmekaniker brukte jeg de første årene av min grønne ungdom på å levere og reparere landbrugsmaskiner på Sørlandet. Denne delen av jobben ble utført ved hjelp av en bil som var en kombinasjon av verksted og lastebil. På denne måten fikk jeg en viss erfaring med lastbilbransjen, husker Arne Knaben, som også kan skrive agronom på sin CV. Etter å ha lagt det norske landbruket bak seg, reiste Arne Knaben til svenske Linkøping for å utdanne seg til maskiningeniør og industriøkonom. Og det var nettopp denne utdannelsen som førte til hans nå 22 år lange karriere hos Volvo Lastvagnar.

- Volvo ba meg og en studentkollega om å dra til Nederland og skrive en avhandling om datidens og fremtidens data-kommunikationssystemer til lastebiler. Resultatet falt åbenbart i Volvos smak, for kort tid etter, i 1989, ble jeg fast ansatt og har været det siden, fastslår Arne Knaben i dette intervjuet som fant sted 16. januar 2011 i Wacol nær Brisbane, Australia.

De første årene hos Volvo i Göteborg arbeidet Arne Knaben med konkurrentanalyser. Deretter takket han ja til en stilling som regionsjef for ettermarkedsområdet hos Volvo Norge og avanserte på et senere tidspunkt til salgs- og regionsjef for 12 av de i alt 18 daværende norske, privateide Volvo-forhandlerne. Karrieren i hjemlandet ble avsluttet med stillingen som storkundeselger og en kort periode som presse- og kommunikasjonsjef.

I nyere tid er Arne Knaben mest kjent for sin innsats som marketing Vice President for Volvos aktiviteter i Bangalore i  India.

Etter to år under indisk himmel ble Arne Knaben i 2003 kalt tilbake til Volvos hovedkontor i Göteborg for å arbeide med utvikling av Volvos nåværende forhandler-system.

"Retail-systemet" går i korte trekk ut på å forberede forholdet til kundene, implementere minst én Volvo-eid forhandler i hvert europæisk land og supplere markedene med et passende antall private forhandlere: Med andre ord en struktur som i dag er kjent som Volvo Truck Center pluss private forhandlere.

Den 25. januar 2007 overtok Arne Knaben sjefsstolen for importselskabet Volvo Lastvogne Danmark og Volvo Trucks Center Danmark.

Der ble han raskt kjent som en lett omgengelig, dyktig og ambisiøs leder med særdeles bred erfaring i forbindelse med den svenske lastebilprodusentens øvrige nordiske og globale aktiviteter.

Etter vel tre års tid som sjef i Danmark fant han tiden moden for nye utfordringer.

Toppsjef i Australia

I skarp konkurranse med mange andre kandidater søkte Arne Knaben stillingen som CEO og President for Volvo Group Australia, som i tillegg til Australia består av markedene New Zealand og Papa Newguinea. Han fikk stillingen.

Nå, 18 måneder etter at Knaben overtok jobben, er arbeidsglede og ambsjonsnivået større enn noen gang.

- Da jeg kom hit ned, visste jeg faktisk lite om Australia. Men jeg ble fort klar over hvilket vidunderlig land det er å leve i, og hvilke flotte mennesker jeg skulle arbeide sammen med. Etter halvannet år er de f positive inntrykkene blitt ytterligere forsterket. Det gjeldert også min kone Id Merete og vår 15-årige datter Kristina. De er lykkelige over å være her og bosatt i nærheten av Brisbane i Queensland, sier Arne Knaben og forsterker inntrykket slik: - Selv om jeg har hatt det godt og vært utrolig glad for tidligere arbeidsopgaver for Volvo Trucks i Norge, Sverige, India og Danmark, kan ingenting matche min nåværende tilværelse her i Australia.  

Arne Knaben legger ikke skjul på at VGA er en virksomhet i god stand. Slik var også situasjonen da han fikk overordnede ansvar lagt på sine skuldre.

- Ennå har det ikke vært nødvendig å foreta øyeblikkelige og vesentlige endringer av selskapets ledelse og struktur. Derfor har jeg fått en mulighet til å bruke nok tid på å bli nærmere kjent med personalet i vårt Volvo- og Mack forhandlernettverk og med kundene. Å vise ansiktet sitt og få personlig kontakt med menneskene jeg er omgitt av til daglig, er noe jeg betrakter som ytterst viktig. Samtidig gir det meg mye ubetalelig lærdom, noe jeg betrakter som en kjærkommen ekstragevinst.

En nærmere definisjon av hva Arne Knaben vurderer som en virksomhet "i god stand", er i denne sammenheng kalde fakta som at Volvo og Mack International, som er de offisielle navn på Volvos verdensomspennende nettverk "Down-Under", de siste fem årene har investert i å styrke samarbeidet mellom Volvo og Mack. Samlefabrikken i Wacol nær Brisbane er bygd ut for nærmere 45 millioner kroner, og det er etablert ytterlige tre Volvo/Mack-forhandlere basert på felles bygnings-og innredningsfaciliteter - à la europeiske Trucks Centre. Organisasjonen er godt rustet for fremtidens konkurranse.  

Ifølge Arne Knaben ser fremtiden lys ut for Volvo Group Australia.

- Såvidt jeg vet, ser også alle medarbeiderne våre lyst på fremtiden.

Etter at markedet for lastbiler over 15 tonn opplevde 30% tilbakegang (ca. 8250 enheter) i årene 2008 og 2009, har situasjonen endret seg, fastslår Arne Knaben. - I Volvo-regi er vi godt på vei mot økt markedsandel. Vi har hatt stor suksess med vår taktikk som går ut på å få solgt noen få Volvo lastbiler til store flåteeiere som forhåpentlig blir så tilfreds at de køper flere.

- Neste skridt er å få Mack plassert i en markedsposisjon som merket fortjener. Et av våre sterkeste våpen er på den tekniske siden, nemlig implementering av en Mack-versjon av Volvos I-Shift. Den kalles M-Shift og blir markedsintrodusert i april, sier han.

- Når det gjelder Mack Trucks markedsføres merket kun som "snutebiler", og Volvo kun som frambygde modeller. Det skal vi fortsette med, for med denne, litt forenklede køretøystrategien tror jeg vi vil bli mer konkurransedyktig overfor merker som Kenworth. Mens Volvo er markedsleder med de såkalte "prime-movers" (trekkvogner for semitrailere) er Kenworth markedsleder når det gjelder en kombinasjon med prime-mowers og langchassis-lastbiler, sier Arne Knaben og nevner et tredje punkt i sin vekststrategi:

- Vi vil, og skal nødvendigvis, videreutvikle nettverket med et passende antall strategisk plasserte Volvo/Mack Truck Centre.

Australia slapp betydelig lettere gjennom finans-krisen enn mange europeiske land, inkludert Skandinavia. Grunnen var primært Australias store forekomster av kull og mineraler, og at det er stor etterspørsel fra store industriland i Asia, spesielt Kina og India.

På den andre siden er Australia blitt hardt rammet de siste årene av moder jords mest fryktede våpen, oversvømmelser og orkaner. Skadene beløper seg til et ukjent milliardbeløp.

I forbindelse med oversvømmelsen i Brisbane var det varslet en meter høy vannstand i Volvo/Macks samlefabrikk. Man slapp med skrekken selv om det var nære på. Elven ved fabrikkens bakside holdt seg så rolig at den høye vansstanden ikke fikk noen innflytelse. Verre gikk det i byen Rockhampton som ligger noen hundre kilometer nord for Brisbane.

- Selv om oversvømmelsen ikke hadde direkte virking på forhandlerens drift, ble det betydelige økonomiske tap fordi kundene ikke kunne komme frem, forteller Arne Knaben.

Selv ble han hardt rammet da vannmassene oversvømmet familiens bolig i en slik grad at de måtte evakuere og søke ly i et annet, leid hus.

- Det var imponerende å oppleve den frivillige hjelpeinnsatsen fra naboer, medarbeidere og andre mennesker som jeg ikke kjente. Uten hjelpen fra rundt tyve personer hadde det ikke vært mulig å redde hverken møbler eller annet inventar, forteller Arne Knaben. Han roser spesielt lastebileieren som vederlagsfritt tilbød en vekselbeholder til oppbevaring av møblene.  

Volvo/Machs samlefabrikk ble som nevnt ikke oversvømmet. Heldig var det også at bedriften hadde stans i produksjonen på grunn av den lange, australske juleferien.

Siden 150 av fabrikkens 500 medarbeidere ble rammet personlig av oversvømmelser, ble juleferien utvidet slik at de kunne hjelpe seg selv eller venner med å utbedre de enorme skadene etter oversvømmelsene i Brisbane.

- Vi har gått igang med organisering av hjelp til medarbeiderne som ble rammet av oversvømmelsen. Det skjer via Volvo International og Mack International Divisjonen, fastslår Arne Knaben som gir kontant svar på vårt avsluttende spørsmål: - Hvor lenge blir du i Australia?  

- Så lenge som mulig! Ingenting kan kan måle seg med Australia. Det er et fantastisk land å bo i. Når maten er god, sikkerheten er på topp og kvinnene vidunderlige, er det vanskelig å forestille seg noe land som er bedre, altså med unntak av Norge, slutter den lykkelige emigrant fra det lille samfunn på det norske Sørlandet.

 

Forsiden nå