Når VA-ledningen er lagt, kommer det turvei på toppen.
Når VA-ledningen er lagt, kommer det turvei på toppen.

Den utrolige veihistorien

Les hvordan bygdefolket i Ringsaker fikk gangvei til spottpris - ved å endre ett ord i søknaden.

Et samarbeid mellom mange parter har medført at bygda Næroset i Ringsaker nord for Hamar nå får en særdeles rimelig gangvei. Men da må den kalles 'turvei'!

Det begynte med en VA-ledning

Leggingen av en ny VA-ledning gjennom området fikk lokalbefolkningen til å lure på om det ikke burde anlegges en gangvei langs fylkesvei 216 samtidig - ettersom maskiner og masser likevel var til stede. Men slik er ikke så enkelt. Ordinære gangveier skal bygges etter Vegvesenets håndbok og krever nesten samme grunnarbeid som en ordinær bilvei.

Det fantes det ikke penger til.

Men slike bagateller stopper ikke folk i Næroset. For noen år siden ble bygda landskjent gjennom prosjektet «Lucky Næroset». Ved hjelp av humor, pågangsmot og egen "regjering" klarte de å redde stedets skole fra nedlegging.

Nå har de altså vært på ferde igjen.

Driftige sjeler la sine hoder i bløtt og klarte etter mye jobb å få både kommune, Vegvesenet og grunneierne med på et samarbeid. Ved å velge en løsning som gikk ut på å anlegge en turvei oppå VA-traséen kunne man klare seg med grusdekke i stedet for asfalt og enklere grunnarbeid i stedet for Vegvesenets normal.

Helge Vestheim i «Lucky Næroset» opplyser til Ringsaker Blad at kostnadene kun havner på 15% av hva en ordinær gangvei ville koste.

Ny runde?

Men man oppnår det samme. Gående og syklende slipper å oppholde seg på en fylkesvei med mye tungtrafikk, og dermed er trafikksikkerheten ivaretatt. Foreløpig blir det bygd 1,3 km turvei på denne måten, men «Lucky Næroset» har som mål å få til en tilsvarende løsning på en betydelig lengre strekning langs fylkesvei 216.

LES OGSÅ: Vei - "Dette er uhørt!"

LES OGSÅ: VA: Volvos rørlegger

Forsiden nå