Alkolåsen tar omtrent like mye plass på dashbordet som en stor mobiltelefon.
Alkolåsen tar omtrent like mye plass på dashbordet som en stor mobiltelefon.

Denne er trolig fremtiden

Et viktig sikkerhetstiltak og et alternativ til fengsel.

At det er stor interesse for alkolås i motorkjøretøyer både her i landet og internasjonalt, er det ingen tvil om. Seminaret om temaet trakk mye fintfolk.

Annerledes kan det ikke tolkes med over 60 deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Canada. I tillegg deltok tre stortingsrepresentanter. Marit Nybakk, visepresident i Stortinget og kommende president i Nordisk Råd, ønsket velkommen, Anne Marit Bjørnflaten, Transport- og Kommunikasjonskomiteen, introduserte temaet, mens Susanne Bratli i samme stortingskomite var møteleder hele dagen. Dette var uten tvil med på å gi seminaret i Oslo stor tyngde og seriøsitet.

Erfaringer i utlandet

Det finnes mye erfaring med bruk av alkolås i utlandet. USA og Canada tok i bruk innretningen i begrenset målestokk for mer enn 20 år siden. Mye av erfaringsgrunnlaget gjelder bruk av alkolås i kombinasjon med oppfølgingsprogrammer rettet mot promilledømte. Tilfeldigheten gjorde at en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet la frem et forslag nettopp om slik bruk av alkolås dagen før seminaret i Oslo. Tiltaket er tenkt som et alternativ til ubetinget fengsel og inndragning av førerkort. Justisminister Grete Faremo har karakterisert dette som meget interessant.

Alkolås i nyttekjøretøy

Finland og Frankrike har innført krav om alkolås i skolebusser. EU-kommisjonen jobber med et eget direktiv om alkolås og har som mål at det blir krav om slikt utstyr i alle nyttekjøretøy i løpet av få år. Her i landet innfører Østfold Kollektivtransport som første fylke i Norge krav om alkolås i alle skolebusser fra 1. juli neste år.

Det finnes erfaringer med bruk av alkolås også her i landet, da som et rent forebyggende tiltak for at yrkessjåfører ikke skal settes seg alkoholpåvirket bak rattet. Bryggeriselskapet Ringnes installerer alkolås i alle nye lastebiler, og Fleet Manager Gudbrand Rustaden orienterte om dette på seminaret.

Også i transportselskapet Gran Taraldrud AS installerer man alkolås i alle biler, og kvalitetssjef Bjørn Slåtsveen fortalte om erfaringer.

- Vi har i underkant av 200 biler, og ca. 150 har nå installert alkolås. Alle nye biler kjøpes med alkolås ferdig montert, så vi vil etter hvert komme opp i 100% dekning, sier han. - Vi fikk de første alkolåsene i 2006. Vi har ikke registrert noen avvik ved at sjåfører har blåst inn i apparatet i alkoholpåvirket tilstand, og vi opplever at utstyret fungerer stabilt og bra. Vi har ikke hatt noen motstand fra sjåførene. Transportbransjen er gjennomregulert på alle måter, og de er vant til å forholde seg til alt av bestemmelser. At det skal være noen særlig motstand fra sjåførhold, er en ball vi kan legge død nå, sier han. Gran Taraldrud opererer innenfor tank- og bulktransport, og Slåtsveen forteller at starten på bruk av alkolås var at en av kundene krevde slikt utstyr installert. - Vi ser på dette som et viktig trafikksikkerhetsarbeid, sier han.

Trafikksikkerhet

Det er litt uenighet mellom statistikerne om hvor stor andel av trafikkulykkene som skyldes alkohol og hvor mye som annen ruspåvirkning har skyld i. Det er imidlertid ingen tvil om at alkoholpåvirkede sjåfører er overrepresentert i trafikkulykker med drepte og skadde og at alkolås vil bety mye for økt trafikksikkerhet.

Forsiden nå