Stormosen bro blir 57 meter lengre fordi øyenstikkeren «Blodrød høstlibelle» skal få gode leveforhold
Stormosen bro blir 57 meter lengre fordi øyenstikkeren «Blodrød høstlibelle» skal få gode leveforhold

Denne gjør veien 13 millioner dyrere

Øyenstikkerne får egen passasje under nye E18.

«Blodrød høstlibelle» heter den fredede øyenstikkeren som trives godt i myrområdene ved Brutjern i Østfold, akkurat der nye E18 mellom Riskgrensen og Ørje planlegges.

For at øyenstikkeren skal få gode leveforhold også etter at veien er på plass, lages broen på Stormosen ekstra stor, opplyser Statens vegvesen.

Øyenstikkeren flyr ofte lavt, og broen kommer til å ligge fire til fem meter over myra. Hensynet til det biologiske mangfoldet betyr at lengden på broen må økes fra 42 m til 99 meter.  Da blir totalkostnaden for Stormosen 21.5 mill kr. Lengre bro øker kostnadene for vegprosjektet med 13 millioner kroner, men mer av øyenstikkernes leveområder bevares og de sikres bedre mot biltrafikken.

I Norge finnes det 48 ulike arter av øyenstikkere, og Brutjern er en av de aller beste biotopene, med tilsammen 24 arter. Tre av disse er rødlistet. Helt små er de heller ikke, med et vingespenn på opptil 18 cm.

E18 fra Riksgrensen til Ørje er en strekning på 6,6 km som er under planlegging med mulig anleggsstart i 2014. Forslag til reguleringsplan er nå ute til høring, med høringsfrist 3. januar 2013.

Norgesporten i Ørje er prosjektets mest spektakulære del.
Norgesporten i Ørje er prosjektets mest spektakulære del.

Reguleringsplanen og de viktigste vedleggene kan du lese her

Planen omfatter et nytt landemerke i Ørje sentrum. En spektakulær ny stålbro over E18, som skal lyssettes og har fått arbeidstittelen « Norges-porten». 

Veien dimensjoneres i utgangspunktet etter veiklasse S5 som er tofelts motorvei med midtdeler og periodevise forbikjøringsfelt. 

Nederst ser du en presentasjonsvideo av prosjektet.

 

Forsiden nå