Malvin Nilsen startet firmaet sammen med faren Leonhard.
Malvin Nilsen startet firmaet sammen med faren Leonhard.

Det nordnorske alternativet

Med fare for at eldstesønnen, Malvin Nilsen, etter å ha vært stipendiat på Volvos fabrikker i Vesterås, Eskilstuna og Göteborg i noen uker, skulle ta jobben han hadde fått hos Volvo og gjort svenske av seg, spurte faren Leonhard kvelden før avreise om de ikke heller kunne finne på noe sammen.

Slik beskriver forfatteren Yngve Jacobsen i firmaets jubileumsbok hvordan entreprenørbedriften Leonhard Nilsen & Sønn ble etablert i 1961. Fellesnevneren for far og sønn var at de hadde tro på en fremtid med anleggsmaskiner. Det er ikke å ta for hardt i å si at det har de bevist.

Da yngste sønn, Lars Børre Nilsen, i 1971 kom med i virksomheten skiftet selskapet navn til Leonhard Nilsen & Sønner AS og er nå kjent som LNS.

Rotfestet i Risøyhavn

Femti år senere er LNS et av landets ledende entreprenørkonsern med en omsetning på ca 1,7 milliarder kroner og virksomhet over hele verden. Det bemerkelsesverdige er at hovedkontoret fortsatt ligger i Risøyhavn på Andøya i Vesterålen i Nordland fylke.

Da 50-årsjubiléet ble markert i Svolvær i Lofoten 1. oktober, ble femti års virke nøye beskrevet. Malvin Nilsen tok seg av startårene og sønnen, Frode Nilsen, den senere tids utvikling. At Frode Nilsen samtidig ble utnevnt til ny adm. direktør i LNS-konsernet som omfatter 13 selskap, vil ikke medføre at selskapets hovedkontor flyttes, men overfor A&T varsler han noen endringer.

- Det kan hende vi etablerer avdelingskontor i Oslo. Vi har vokst sterkt, og det kan bli nødvendig å opprette base sørpå for å kunne rekruttere folk og kjempe om de beste medarbeiderne, sier den nyutnevnte lederen. Forøvrig har han ingen planer om å endre kursen. LNS skal være en tung aktør i tunnel- og anleggsmarkedet. Selskapet tar sikte på å ha minst to utenlandsoppdrag kontinuerlig, og spesialiteten med å arbeide i polare strøk skal videreutvikles. I tillegg til Malvin Nilsens slagord, "Det nordnorske alternativet", legger Frode Nilsen vekt på å markedsføre begrepet "Fra pol til pol" for å beskrive ambisjonene.

Transportvirksomhet

Leonhard Nilsen hadde drevet forskjellig transportvirksomhet i en rekke år før entreprenørselskapet ble etablert. På mange måter var transport ryggraden i familiebedriften, og i startfasen var anleggsarbeid påtenkt kun som et nytt ben å stå på.

Med dårlig økonomi ble den første tiden en kamp for å skaffe maskiner og utstyr. Brøyt sto høyt på listen, men det nyetablerte firmaet lyktes ikke å få fatt i den norske "vidundermaskinen".

Derfor beskriver Jacobsen i jubileumsboka gleden hos far og sønn da de kom over et konkursbo med en JCB Trak Marchall dozer med gravemaskin bakpå. Den ble kjøpt for 25.000 kroner. Sortland Sparebank ga lån, og maskinen resulterte i at firmaet fikk sin første veijobb. Faren kjørte fortsatt drosje og lastebil, mens Malvin jobbet sammen med onkelen Ovald Eilertsen i anleggsjobber. Den andre veteranen fra pionértiden er Roald Erlandsen.

Jobbene begynte å komme, og firmaet fikk sin første Brøyt. Det første virkelige beviset på at valget av en ny bransje var rett, kom da firmaet ble godkjent av industridepartementet som entreprenør i 1964.

Nok en milepæl for LNS var kontrakt på utbygging av Stangnes-området i Harstad. Selskapet hadde investert i borevognen Geita, og det fortelles om folkevandring for å se maskinen i bruk.

Rask vekst

Da Lars Børre Nilsen i 1971 kom med på eiersiden og viste talent som anleggsleder og pådriver, ga det ytterligere kraft til selskapet. LNS var posisjonert for å ta større oppgaver, og underentreprise på utbyggingen av Evenes flyplass ble en av oppgavene.

Det hører også med til historien at hele familien var engasjert i utviklingen, men de var ikke alltid like godt lønnet. Tilhørerne under presentasjon i Svolvær fikk seg en god latter da Malvin beskrev oppstandelsen da kona Mary og Lars Børres kone Mona skulle få lønn etter å ha jobbet gratis i en årrekke. Mona er i dag økonomisjef i firmaet.

Etter Harstad og Evenes-jobbene fikk LNS fotfeste i Narvik med LKAB som stor oppdragsgiver. Stort var det også da gruveselskapet Nikkel og Olivin i Ballangen ble etablert, og i ettertid kan man si at erfaringene derfra kom til å spille en avgjørende rolle i gruvevirksomheten på Svalbard, oppkjøpet av Skaland Graphite AS og fremfor alt kjøpet av Rana Gruber AS.

LNS har hele utviklingsperioden vært aktivt medlem av Maskinentreprenørene Forbund (MEF), og Malvin Nilsen har har vært en markant formann, noe som uten tvil også har bidratt til å åpne øynene for mulighetene.

I dag omfatter virksomhetens 13 selskap blant annet også betongstasjon, elementfabrikk, grus og betongvirksomhet, selskap på Svalbard og datterselskap i Chile.

Forsiden nå