Gründeren Markku Jonninen (midten) viser selskapets sikteskuffe rett etter at den ble lansert tidlig på 90-tallet.
Gründeren Markku Jonninen (midten) viser selskapets sikteskuffe rett etter at den ble lansert tidlig på 90-tallet.

Dobbeljubilanten Allu i Las Vegas

Under hele Conexpo-utstillingen var det godt besøk på Allu-standen for å se den finske produsentens knuse- og sorteringsskuffer i bruk. At Allu markerte dobbeltjubileum satt en ekstra spiss på Las Vegas-presentasjonen.

Det var 5. juni 1986 Markku Jonninen startet selskapet Ideachip Oy, forløperen til dagens Allu Group, for importert og salg av utstyr for massesortering i Finland.

Selskapets virkelig gjennombrudd kom fem år senere med presentasjon av Allu-skuffen, verdens første knuse- og sorteringsskuffe for montering på hjullaster eller gravemaskin. Allu-skuffen innledet en ny epoke i massesortering. Nå hadde entreprenørene fått redskap som gjorde det mulig å sortere, knuse, blande, behandle og laste forskjellige typer masser på stedet.

Triumf over hele verden

Syv år etter lanseringen var Allu i ferd med å bli et begrep. Ideachip satset friskt og hadde allerede bygd opp salgsnett i 15 land og i tillegg etablert eget salgskontor i USA.

Året etter (1999) gikk selskapet inn i en ny fase. Gründeren, Markku Jonninen, ble styreformann og engasjerte Kauko Pylväs som daglig leder.

På Conexpo ble alle tre Allu-skuffene demonstrert. Allu DNS 3-12 var utstyrt med kniver for finsortering, Allu DNS 2-09 var montert på kompaktlaster og storebror Allu DH 4-17 med utskiftbare blader arbeidet med knusing av steinmateriale. Allu-skuffene er bygd for bruk på bæremaskiner fra 4-45 tonn.

Massestabilisering

I 2003 introduserte Allu en ny gren i selskapets program med lansering av utstyr for massestabilisering i bløtt terreng. Med utstyret kan operatøren bore seg ned i grunnen, pumpe inn kalk/sement fra medbrakte blandestasjoner på hjul eller belter og stabilisere marken. Det vises til en rekke lysende eksempler på at sumpområder er blitt til skikkelig byggegrunn, blant annet havneområdet i Helsingfors.

På Conexpo viste den finske produsenten et nyutviklet omrører-aggregat med betegnelsen Allu PMX Power Mixer. Redskapet er forbedret på en rekke punkter og sikrer spesielt godt massen i bunnen av stabiliseringssøylen.

Ankerløkken Maskin

Ankerløkken Maskin AS representerer Allu i Norge og har spesielt arbeidet med sorteringsskuffene.

- Nå ser vi også med interesse på jordstabiliseringssystemet og arbeider med flere entreprenører som er interessert i utstyret. Allu er et spennende selskap, sier daglig leder Ole Andreas Aaserud.

Det samme synes nok også hans kollegaer hos 40 aktive forhandlere rundt i verden.

Allu har de siste årene i tillegg til USA også opprettet egne datterselskap i Tyskland, Storbritannia og Frankrike samt salgskontorer i Kina og Argentina.

I 2007 ble det foretatt navneskifte fra Ideachip til Allu, og konsernets navn er Allu Group Oy. Hovedkontoret er flyttet fra Hollola til Orimatta i Finland.

Forsiden nå