Rutinert filmteam fra Discovery Channel foreviget Moxy og øvrige maskiner i Doosan-familien fra alle vinkler.
Rutinert filmteam fra Discovery Channel foreviget Moxy og øvrige maskiner i Doosan-familien fra alle vinkler.

Doosan sikter på pallplass i markedet

- Doosans målsetting er å klatre opp på pallplass i rangeringen blant verdens anleggsmaskinprodusenter. Vi er kommet et skritt nærmere etter kollapsen hos Terex, men har ytterligere noen skritt å gå før vi kommer på nivå med Volvo Construction Equipment (VCE) som innehar 3. plassen etter Caterpillar og Komatsu.

Det sier frittalende og åpenhjertige Anthony C. Helsham, tidligere VCE-sjef og nå leder av Doosan, til A&T under besøk hos Doosan Moxy i Elnesvågen 5. oktober. 

Diskret ankomst

Mens hele bedriften var i helspenn i anledning besøk og opptak av et filmteam fra Discovery Channel, ankom Tony som han heter i dagligtale, sammen med sin europasjef, Scott Nelson, diskret til Molde om kvelden.

Hovedmålet med besøket var å se på forslagene til en aksjonsplan som skal gi resultatforbedring i en bedrift som har vist blodrøde tall etter kjøpet fra Brian Thomson i 2008.

Markedet forsvant

Tony Helsham (57) legger ikke skjul på at utfordringene hos dumperprodusenten i Elnesvågen er store.

- Moxy representerer det produktet som trolig ble hardest rammet av finanskrisen. Et årlig dumpermarked på 10.000 enheter gikk umiddelbart ned til 2700, og selv om det nå er moderat vekst, er det hittil i år neppe solgt mer enn 2000 maskiner. Vår reelle oppgave her er å se hvordan vi raskt kan bedre situasjonen og treffe riktige beslutninger. Jeg har grunnfestet tro på at det alltid er nødvendig å oppsøke bedriften, se på virksomheten og bli kjent med menneskene som arbeider der, for å få et riktig bilde. Derfor ser jeg frem til samtalene vi skal ha her. Vi har foretatt en grundig analyse av situasjonen, sier Helsham. - Diskusjonstema vil spenne fra ledelsesfilosofi, sikring av produktforbedringer, få flyt i organisasjonen og se hvordan Moxy skal utnytte mulighetene som ligger i Doosans omfattende distribusjon på verdensmarkedet. Doosan har investert betydelig i Moxy og ønsker å sikre sine investeringer i et langsiktig perspektiv.

Kapitalinnsprøyting

For tidligere eier, Brian Thomson, var timingen i salget av Moxy perfekt. For Doosan var den tilsvarende dårlig idet finanskrisen slo til i 2008, og det ble med få unntak bråstopp i anleggsvirksomheten i hele verden.

Moxy tapte 30 mill. kroner i 2008, og over 50 mill. kroner i 2009. Selv med permitteringer har bedriften ikke klart å komme i pluss i 2010, og totalt har Doosan sprøytet inn over 100 mill. kroner i Møre-bedriften.

- Det er denne situasjonen vi skal endre, sier Helsham, som kan glede seg over at virksomheten i Doosan-konsernet går meget bra, spesielt i Kina. Fra annet hold får A&T opplyst at salget hittil i år ha passert 25.000 maskinenheter i Kina og på verdensbasis 45.000.

Hektisk filmaktivitet

Selv om filmteamet fra Discovery Channel fikk det til å summe i hektisk aktivitet i hele fabrikkområdet, kunne vi registrere en lettet stemning blant de ansatte.

At Moxy nå er medlem i en større maskinprodusentfamilie ble behørig demonstrert ved at Doosan også hadde hentet opp sin største hjullaster og gravemaskin til Elnesvågen. Sammen med dumpermodellene MT31 og MT41 dannet de en severdig kvartett på plassen utenfor fabrikken. Etter hvert fikk maskinene prøvd seg i testløypa bak fabrikken hvor de ble fotografert i alle mulige vinkler av rutinerte filmfolk fra Discovery Channel.

Timelange opptak vil trolig bli klippet ned til 6-8 minutter som ledd i en times Discovery-program fra Norge til sommeren, hvor det også blir innslag fra Vikersundbakken, SIM-labben hos NTNU i Trondheim, Eker Design i Fredrikstad, CHC Helicopter Corporation i Stavanger og Nammo på Raufoss. Det er også planer om å besøke Doosan i Sør-Korea senere, får A&T opplyst.

Veien fremover

Da Brian Thomson tro til for fullt og presenterte Moxy i 50-tonns utgave, fikk det stor oppmerksomhet. Verdens største, rammestyrte dumper, het det.

Engelskmannen hadde sine ord i behold, for dumperen lastet noen hundre kilo mer enn Bells 50-tonner. Forskjellen er bare den at Bells 50-tonner er ferdig for markedet og selges, Moxys 50-tonner er ikke kommet ut av prototypestadiet.

Hos Doosan Moxy er man svært forsiktig med å antyde hva som skal skje med 50-tonneren videre. Etter hva vi erfarer, er det bygd 3-4 prototyper som er testet ut forskjellige steder, blant annet i gruvevirksomhet i Sør-Amerika og India.

Vil 50-tonnsprosjektet bli ført videre til serieproduksjon, er markedet stort nok til å satse på tungsegmentet, vil det bli dumpere for gruve-, pukkindustrien eller anleggsmarkedet, vil Doosan satse på Cummins motor og Allison girkasse, eller vil man finne tilbake til Scania-motorer også i det tyngste segmentet? Scania leverer motorer til Moxy og har nylig inngått avtale om leveranser til Doosans nye hjullasterlinje. Det blir spennende å se.

Utviklingsavdelingen tilbake

En kontroversiell beslutning den tidligere eieren foretok, var å flytte utviklingsavdelingen til Newcastle. Der ble det også arbeidet med utvikling av en 10-tonns dumper (A&T har sett tegningen), og det ble arbeidet med "prosjekt" stive dumpere bygd på Aveling Barfors plattform.

Flytting av nybrottsarbeidet til England hevdes å ha satt Moxy langt tilbake, men det er en beslutning som nå reverseres. En del av tidligere nøkkelfolk er tilbake i bedriften, blant annet Ove Hustad som er kvalitetssjef og skal jobbe for å sikre systemene internt og mot selskapets leverandører. Han vil også se på kvaliteten og effektiviteten i det internasjonale miljøet som har utviklet seg i produksjonsbedriften med et 120-talls ansatte.

At det i de siste månedene har begynt å komme bestillinger fra Doosan-forhandlere i hittil ukjente land, har også styrket moralen. Russland, Asia og Sør-Amerika er nevnt, og i tillegg er Doosan Moxy med på å forhandle om større kontrakter på 40-50 maskiner i slengen. Dette skjedde selv ikke i Komatsu-tiden, blir det hevdet.

Et annet positivt tegn er at en gruppe av veteranene ved fabrikken har begynt å søke tilbake til røttene. På et av møterommene bak resepsjonen var det samlet bilder og data helt tilbake til "urtiden" da Birger Hatlebakk ved hjelp av DU-midler og distriktstenking hos myndighetene etablerte dumperfabrikken under fjellrabbene i Elnesvågen.

De ansatte setter sin lit til Doosans forsikringer om langsiktighet.

Forsiden nå