Setting av brøytestikk.
Setting av brøytestikk.

Kontrakter for 732 mill. til Veidekke

Veidekke Industri har i løpet av våren vunnet fire nye drifts- og vedlikeholdskontrakter for norske riks- og fylkesveier, samt kontrakten om vintervedlikehold på Oslo Lufthavn.

Kontraktene strekker seg over fem til seks år, og har en samlet verdi på 732 mill. kroner.

Foruten Oslo Lufthavn (OSL) er de nye kontraktene med Statens vegvesen for områdene Alta, Romerike vest, Ytre Romsdal, Nesset kommune i Møre og Romsdal, samt ett års forlengelse av kontrakten Søndre Hedmark.

- Gjennom våre 19 kontrakter vedlikeholder vi rundt 9.054 km vei fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. Det gjør Veidekke til den største private aktøren i landet med en markedsandel på ca. 17%. Vår samlede ordrereserve for drift og vedlikehold er nå på 2,3 milliarder kroner. De fleste kontraktene har en varighet på fem år, og vi omsetter årlig for rundt 800 mill. kroner i denne delen av vår virksomhet, sier adm. direktør Øyvind Moen i Veidekke Industri.

En næring i positiv utvikling

Utviklingen har vært stor siden drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Norge ble konkurranse­utsatt for ca. 10 år siden. Veidekke har vært med fra starten av, og har som de fleste entreprenør­ene tapt penger på enkelte kontrakter. Men for Veidekkes del er dette, ifølge entreprenøren, historie nå. Alle selskapets kontrakter er inngått i skarp konkurranse med norske og utenlandske aktører og har en sunn økonomi både for oppdragsgiver og entreprenør, melder Veidekke.

Mange viktige oppgaver

- Vi skal sikre fremkommelighet, trafikk­sikkerhet og ta vare på veiene. Dette innebærer alt fra brøyting og strøing, skiltvask, tømming av søppel og kantklipp til opprydding etter flom, ras og ulykker. Det er Statens vegvesen som bestemmer rammene og veistandardene vi jobber etter, noe som avhenger blant annet av veitype og trafikkmengde, forteller Moen.

Snørydding på Oslo Lufthavn

- På Oslo Lufthavn Gardermoen skal Veidekke i ytterligere seks vintre fremover fjerne snø fra flyoppstil­lings­­­plasser, interne veier og store arealer for parkering av maskiner og utstyr. På selve rullebanene holder OSL maskinparken, mens våre folk utfører arbeidet, avslutter Moen.

Forsiden nå