Bygging av Randselva bru er en del av utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum. Statens vegvesen har nå prekvalifisert tre tilbydere til å være med i den videre konkurransen om utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Åsbygda.
Bygging av Randselva bru er en del av utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum. Statens vegvesen har nå prekvalifisert tre tilbydere til å være med i den videre konkurransen om utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Droppet kineserne

Tre tilbydere klare til konkurransepreget dialog på E16.

Statens vegvesen tar med PNC Norge AS, Implenia AS og Kruse Smith Entreprenør AS videre i konkurransen om prosjektering og bygging av den første av to delstrekninger på ny E16 mellom Eggemoen og Olum i Oppland og Buskerud.

Det skal gjennomføres en konkurransepreget dialog før firmaene leverer endelig tilbud. Byggestart for ny E16 blir tidlig i 2019.

Fire tilbydere meldte seg til å prosjektere og bygge første delstrekning E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. China Communications Construction Company Limited (CCCC) ble ikke prekvalifisert.

Prekvalifiseringen, der selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner vurderes, er nå ferdig.

- Etter prekvalifiseringen, har vi valgt å gå videre med PNC Norge AS, Implenia AS og Kruse Smith Entreprenør AS til fasen med konkurransepreget dialog, forteller sier Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Prosjektering og bygging

Den som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge ca. 1600 meter ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda. På strekningen skal det bygges

  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter vei og gang- og sykkelvei ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Ca. 1000 meter ny vei.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossveien.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet veistrekningen.

Byggearbeidene skal pågå frem til høsten 2021.

Bedre trafikksikkerhet

Formålet med utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum, er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

I tillegg vil prosjektet legge til rette for «positiv tettsted- og næringsutvikling» i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.

Forsiden nå