Trond Johannessen, adm. direktør i MEF, strålte som en sol etter innlegget til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (drikker vann).
Trond Johannessen, adm. direktør i MEF, strålte som en sol etter innlegget til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (drikker vann).

- Du «skylder» to milliarder, Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa garanterer for etterslepet på drøyt to milliarder kroner i gjeldende NTP kommer i 2013-budsjettet. Det opplyste samferdselsministeren under årets Anleggsdagene-arrangement. Påminnelse Det var sjefene i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som gjorde Kleppa oppmerksom på at hun «skylder» ca. to milliarder til bygging av vei og bane for å oppfylle Nasjonal Transportplan (NTP) 2009-2013. I god tradisjon åpnet MEFs styreleder Arnstein Repstad Anleggsdagene. Dette er en viktig møteplass for bransjen, og i år ble dagene arrangert for 30. gang i rekken. - Minst 100% oppfylling av NTP er viktig. Ingen regjering har hatt så store muligheter og handlefrihet som denne regjeringen, sa Repstad. Adm. direktør i MEF, Trond Johannessen, fulgte opp like etter med konkrete tall om dagens situasjon. - Vi ser at samferdselsbudsjettet etter tre av fire år i gjeldende NTP har et betydelig etterslep. Det mangler over to milliarder (1,7 mrd. til vei), og vi må ha bevilgninger på 17 milliarder for 2013 for å oppnå målene, sa Johannessen. Tipp topp moderne Johannessen rakk knapt å sette seg før han fikk svaret han ønsket å høre fra samferdselsministeren. - Det er helt riktig det Trond Johannessen sier, at i 2013 må vi budsjettere høyere enn i 2012 for å oppfylle NTP. Budsjettet skal oppfylles 100% i 2013. Det sier jeg nå, selv om budsjettet ikke er vedtatt, sier Kleppa. Hun har tidligere lovet et tipp topp moderne vei- og jernbanenett innen 20 år. For å klare dette, sier samferdselsministeren at bevilgningene må økes år for år, at pengene må brukes smartere og at planleggingsfasen må bli mer effektiv. Mørke skyer Mens de fleste av utstillerne på Anleggsdagene rapporterte om en gnistrende start på året, var det dog et dystert budskap Repstad og Johannessen hadde med seg. - Det er en mer avventende holdning blant entreprenørene nå, tross stor ordrereserve. Flere velger permitteringer og å si opp folk. Nå er forutsigbarhet fra regjeringen viktigere enn noen gang, sa Repstad. - Det er en tendens som er lik forrige finanskrise, med dempet aktivitet fra private byggherrer, la Johannessen til.  

Forsiden nå