Slik blir etter alle solemerker den nye Hålogalandsbrua seende ut når den er ferdig.
Slik blir etter alle solemerker den nye Hålogalandsbrua seende ut når den er ferdig.

E Pihl & Søn lavest på Hålogalandsbrua

Seks entreprenører kom med tilbud.

I januar skal arbeidet med veg og tunnel på E6 mellom Ornes og Stormyra starte opp.  Inkludert i entreprisen er bergrom for forankring av brua, samt rassikringstunnel mellom Trældal og Leirvik.

Seks entreprenører har levert tilbud:

1.    Hæhre, kr 396.239.252,92
2.    LNS, kr 462.252.992,22
3.    E Pihl & Søn AS, kr 375.403.152,34
4.    Marti Contractors Ltd, kr 494.718.536,46
5.    NCC Construction AS, kr 397.554.776,-
6.    AF Gruppen AS, kr 404.353.327,71

 Prosjektet innebærer å bygge ny og kortere vegstrekning med moderne vegstandard mellom Narvik og Stormyra.

Vegstrekningen Narvik - Bjerkvik blir 18 km kortere, og dermed blir det kortere reise-/kjøretid til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø. Det er viktig å knytte spesielt Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn nærmere Narvik by.

I prosjektet inngår også rassikringstunnel på E6/E10 Trældal - Leirvik. 

Konkurransegrunnlaget for veg og tunnelarbeidet lyses ut i nærmeste framtid. Dersom alt går etter planen bør det være mulig å signere de første kontraktene før årsskiftet 2012/2013 - med byggestart tidlig 2013.

Forsiden nå