Fornøyde mottagere av nye Volvo L220F hjullastere. Fra venstre Bjørn Steineide, Odny Rolstad og Stig Åge Teigen.
Fornøyde mottagere av nye Volvo L220F hjullastere. Fra venstre Bjørn Steineide, Odny Rolstad og Stig Åge Teigen.

Effektiviserer med nye hjullastere

Entreprenørfirmaet Erling Rolstad AS på Vinstra mottok nylig tre Volvo L220F hjullastere. - Vi kjøper nye maskiner for å effektivisere, sier Odny Rolstad.

Selskapet har boring, sprenging og knusing som sitt hovedområde, men driver også med graving, masseforflytting og maskintransport.

Firmaet har tre knuseverk, og de tre nye hjullasterne skal brukes i forbindelse med disse. To L220E er byttet inn under handelen, slik at maskinparken er økt med en hjullaster. På hjullasterfronten er det bare Volvo som gjelder hos Erling Rolstad, mens forskjellige merker er representert på de andre maskintypene.

Øker effektiviteten

- Med de nye hjullasterne håper vi å kunne øke effektiviteten og kapasiteten i knusevirksomheten vår, sier Odny Rolstad. Hun forteller at maskinene er utstyrt med Volvo-skuffer på 6,9 m3, og de er godt tilpasset arbeidsoperasjonene. En av maskinene har skuff på HK-feste, mens de to andre har faste skuffer.

De nye hjullasterne er også utstyrt med nye Pfreundt-vekter som er kalibrert for å vise nøyaktig hva som er i skuffen, og vektene er dermed også godkjent for kjøp og salg av knust og sortert materiale. Da er det lett å holde oversikt over dagsproduksjonen fra det enkelte knuseverket, og man kan også registrere hvor mye lastebillasset veier. Vektene er levert av J.R. Vektsystemer AS som gjennom 15 år har levert 11 vekter til selskapet.

Når det gjelder hurtige arbeidssykluser fremhever Rolstad Volvos automattransmisjon med Optiskift momentforsterker (opsjon) med lockup og patentert ryggebrems. Videre er valget av dekk viktig for optimal kjørehastighet til arbeidsoppgavene.

Volvo L220F har en driftsvekt på 31 - 35 tonn, alt etter utførelse. Hjullasteren er utstyrt med en 12-liters Volvo D12D LB E3-motor på 259 hk netto.

Famileselskap fra 1947

Erling Rolstad startet virksomheten så tidlig som i 1947. I begynnelsen hadde han bare lastebiler, men etter hvert ble det også en maskinpark.

Erling er 87 år gammel og "still going strong", men ledelsen av firmaet er det barna som tar seg av. Egil Rolstad er daglig leder og medeier. Han kom inn i firmaet i 1978 og har bred erfaring som maskinkjører, anleggsleder og skytebas. Odny Rolstad startet i firmaet samme år og er nå kontor- og økonomiansvarlig. Hun har også erfaring som maskinkjører.

Selskapet har 25 ansatte med arbeidsområde over hele Østlandet og en årlig omsetning på rundt 60 millioner kroner. I tillegg til åtte Volvo hjullastere består maskinparken av ni gravemaskiner, tre dumpere, to dozere, to borerigger, tre mobile knuseverk og tre sorteringsverk, samt trekkvogn og tippbiler.

 

Forsiden nå