KB Elekrotech skal blant annet trekke kabel i 130 000 meter trekkerør, montere 1441 lysarmaturer, 140 brannslukningsappareter og 70 nødtelefoner.
KB Elekrotech skal blant annet trekke kabel i 130 000 meter trekkerør, montere 1441 lysarmaturer, 140 brannslukningsappareter og 70 nødtelefoner.

Elektrisk i Strindheimtunnelen

Spenningen stiger i tunnelen før åpningen i februar 2014.

- Tunnelen er nesten ferdig asfaltert og begynner å se ferdig ut på innsiden, men ennå gjenstår mye før alle tekniske installasjoner er på plass, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal.

LES OGSÅ: og

Tunnelen  åpner i februar 2014, to måneder tidligere enn planlagt.

Det danske firmaet KB Elektrotech har totalentreprisen på alt elektroarbeid på hele Trondheimsparsellen i prosjekt E6 Trondheim Stjørdal. Danskene har ansvar for prosjektering, innkjøp, montasje og testing av anlegg. Her inngår kabelmontasje, lys, ventilasjon, trafikkstyring, tekniske rom og skilt. KB Elektrotech har ca. 20 personer i arbeid. De fleste er polske montører. Bedriften startet montering i tunnelen 15. mai, og skal være ferdig i løpet av desember 2014. Entreprisen er på 80 mill. kroner.

- Installasjonen har gått veldig bra, og KB Elektrotech er veldig fornøyd både med eget arbeid og grunnarbeidet med trekkerør som er utført av Skanska, sier kontrollingeniør Håkon Neergaard.

SE FILM AV TUNNELEN (Adressa.no)

KB Elektrotech bruker norske leverandører av kabel, kabelbruer og faste skilt. Annet utstyr kommer fra Tyskland, Kroatia, Nederland og Frankrike.

Omfattende testing før åpning
Etter at de tekniske installasjonene er montert, skal det være en lengre testperiode med uttesting av utstyr, opplæring av driftspersonell og nødetater.

Tunnelen må deretter sikkerhetsgodkjennes før åpning. Det er Vegtrafikksentralen (VTS) som skal overvåke tunnelen, og styre stenging og lyssignaler i de tilfeller det gjøres manuelt.

Trafikksikker tunnel
Med doble tunnelløp, kort avstand mellom rømningsveiene, brannslukkingsapparater, nødtelefoner og full tv-overvåkning blir Strindheimtunnelen blant de meste trafikksikre tunneler når den åpner i februar. Den er bygd etter de siste forskriftsendringene hvor kravene til sikkerhet er betydelig hevet.

Forsiden nå