10.klassingene kom på besøk i puljer. Her er siste ”bolk” – og den minste av gruppene som kom til Laland. Totalt kom det nærmere 2000 10.klassinger for å smake på anleggsyrket.
10.klassingene kom på besøk i puljer. Her er siste ”bolk” – og den minste av gruppene som kom til Laland. Totalt kom det nærmere 2000 10.klassinger for å smake på anleggsyrket.

En smak av anleggslivet

Her står flere hundre 10.klassinger fra skoler i Rogaland og kjenner på tanken å begynne i anleggsbransjen. Totalt samlet Rekrutteringsdagene Bygg og Anlegg i Laland nærmere 2000 elever på to dager.

Mangel på rekruttering har lenge vært tema i bransjen, men det finnes positive tiltak. I slutten av september arrangerte Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) og Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk (Byggopp), rekrutteringsdagene for 8. året på rad.

- De som startet dette, så i hvilken retning rekrutteringen til bransjen gikk, sier daglig leder Steinar Sævlid i OKAB Sør-Rogaland som har vært med de fem siste årene.

Foruten OKAB og Byggopp var organisasjoner innen rørlegging, tømring, blikkenslagernæringen og betongarbeider representert for å informere elevene om hvilke muligheter som finnes.

- Vi ser at vi i fellesskap må jobbe for å få elevene til å velge vg1 (videregående grunnkurs 1 - bygg- og anleggsfag). Vi har et felles mål og kjemper i realiteten ikke mot hverandre, men mot realfagene, sier Sævild.

Tre mål

Rekrutteringsdagene arrangeres på testområdet til Time videregående skole i Laland på Jæren. Bygg- og anleggslinjen ved Time vgs nyter godt av rekrutteringstiltaket, og skolen stiller opp med det de har av utstyr, ansatte og elever for at opplevelsen skal bli så positiv som mulig for de som kommer på besøk.

- Vi ser veldig positivt på dette, og gleder oss over at de kommer til vår plass, våre maskiner og våre folk, sier Arne Birkedal som er lærer ved Time vgs.

Sævlid sier det er tre hovedmål med det faglige innholdet på rekrutteringsdagene. Elevene skal få anledning til å prøve maskiner (minigravere), de som vil skal få teste hjullastersimulator og de skal få vite mer om tilbud fra andre yrkesgrupper som malere, tømrere, rørleggere, blikkenslagere og betongarbeidere.

Engasjerte karer

Sævlid og Birkedal brenner for opplæring innen anleggsfaget. Da A&T spurte om skolen hadde utstyr som rototilt og GPS-system ble det stort engasjement rundt bordet.

- Vi skulle gjerne sett at skolen hadde enda mer utstyr, og opplæring i bruk av rototilt og GPS-utstyr. Man kan ikke holde på med gammelt utstyr når elevene skal ut til noe helt nytt, sa Sævlid.

- Først må vi ha utstyr å sette det nye på. Vi kan ikke sette GPS-utstyr til 300.000 kroner på en fire år gammel gravemaskin, kvitterte Birkedal.

- Ja, ja, men det er lov å drømme. Har man ikke drømmer, går det i hvert fall ikke, gliste Sævlid tilbake.

Birkedal og Sævlid har selvfølgelig de samme målene, men det er ikke alltid budsjetter og drømmer går hånd i hånd. Birkedal påpeker at de er ganske fornøyd med maskinparken de har til rådighet, og at det er fokus ved landslinjeskolene (som Time) å skaffe rototilt. Han tror det kommer snart.

Lærlingplasser

- Har du inntrykk av at rekrutteringsdagene fungerer, Sævlid?

- Ja, det har jeg. Jeg har truffet ansatte hos entreprenører som fikk sin første erfaring med maskiner på rekrutteringsdagene. Skal jeg være litt kritisk, må det gå på at skolene kunne foretatt en viss utvelging før de kommer. Vi må være så ærlige at ut fra 2000 elever er ikke alle interessert i det vi driver med, smiler han og legger til at det koster nærmere en kvart million kroner å arrangere rekrutteringsdagene.

Men interessen blant de unge til anleggsfaget er noe økende. Ved Time vgs er det 45 nye plasser til anleggsfagene, og i fjor var det rundt 80 søkere. Høsten 2013 skal linjen flyttes til Øksnevad der det bygges ny skole (grunnarbeidene utføres av elevene fra Time vgs), og da håper Sævlid og Birkedal at det åpnes for 15 nye plasser. Grunnen til at fylkeskommunen og den norske stat (ettersom det er en landslinje deles regningen) ikke kaster seg over ønsket og etablerer flere plasser, har trolig med økonomien å gjøre. Det hjelper ikke alltid at bransjen skriker etter nye ansikter når hvert av dem koster 160.000 til 180.000 å ha på skolebenken i året.

- Det er en av de dyreste linjene i landet når det kommer til hvor mye det koster skolen per elev, sier Birkedal.

Lærlingplasser er det imidlertid ikke noe problem å finne for de unge i Rogaland. På tross av at de store lokale entreprenørene Stangeland og Risa har egne lærlingordninger, finner OKAB og Time vgs plasser til alle elevene. Og da er det fremdeles hull å fylle hos entreprenørene. Dette bekreftes av Martin Nordbø som er styreleder for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i Rogaland.

- Det er omtrent 20 åpne plasser ute i bedriftene. Utfordringen vi har hatt, er at tømrerne og betongarbeiderne har vært flinkere enn oss, og da har elevene valgt å gå dit, sier Nordbø.

Forsiden nå