- Spesielt viktig er det at vi nå samler enhetene i Sverige under en felles ledelse for å styrke vår posisjon i dette markedet, sier Arne Giske.
- Spesielt viktig er det at vi nå samler enhetene i Sverige under en felles ledelse for å styrke vår posisjon i dette markedet, sier Arne Giske.

Endringer i konsernledelsen i Veidekke

I forbindelse med det kommende skifte av konsernsjef i Veidekke gjør selskapet justeringer i konsernledelsen gjennom endringer av ansvarsområder i linjen.

Konsernets operative enheter skal fremover organiseres under ledelse av tre konserndirektører:
1.Veidekkes virksomhet i Sverige og Danmark samles under Per-Ingemar Persson. Virksomheten blir organisert i fire enheter: Veidekke Bostad, Veidekke Anlegg Sverige, Veidekke Bygg Sverige og Hoffmann.

2.Dag Andresen vil fortsette å lede de fire enhetene i Veidekke Entreprenør, dvs. byggregionene Øst, Syd, Nord/Vest og region Anlegg.

3.Jørgen Wiese Porsmyr, nåværende CFO (økonomi- og finansdirektør) vil få ansvaret for enhetene Veidekke Industri og Veidekke Eiendom i Norge.


Endringene trer i kraft den 15. april d.å. Fra denne dato overtar Arne Giske som direkte ansvarlig for de operative enhetene i konsernet (COO). Jørgen Wiese Porsmyr vil også inneha nåværende rolle som CFO inntil en ny person er på plass i denne stillingen.
Hovedhensikten med endringene er både å fornye og forsterke.

- Spesielt viktig er det at vi nå samler enhetene i Sverige under en felles ledelse for å styrke vår posisjon i dette markedet. Jeg mener vi med dette får utnyttet flere dyktige ledere og deres kompetanse, og vi skaper lederteam som kan gi Veidekke et enda sterkere strategisk ledelsesfokus, sier Arne Giske.

 

 

 

Forsiden nå