Havnedirektør Per-Åge Hansen i Hammerfest er i utviklingsmodus.
Havnedirektør Per-Åge Hansen i Hammerfest er i utviklingsmodus.

Etablerer Porten mot Barentshavet

Anleggsprosjektene står i kø for å etablere Porten mot Barentshavet.

Hammerfest Havn er en sentral aktør, blant annet som følge av en markant økt aktivitet innen petroleumsmarkedet. Goliat-utbyggingen av offshore-installasjoner og videre aktivitet med prøveboring på Snøhvit-området er sentrale utviklingsområder.

Brohode

- Hammerfest har blitt petroleumsindustriens brohode mot den norske delen av Barentshavet etter at Stortinget besluttet Snøhvit-utbyggingen, , sier havnedirektør Per-Åge Hansen til AT.no.

Snøhvit LNG er etablert, og byen huser driftsorganisasjonen for melkøya, Enis Goliat. Hammerfest bør være vertsbyen for framtidig drift av Skugard/Havis.

- Det er et meget godt basevalg for letevirksomhet i Barentshavet Vest, og vil i letefasen være base for virksomheten i Barentshavet Øst (den norske delen), understreker Hansen.

Milliard-investeringer

Mange utstyr- og forsyningsleverandører har allerede etablert seg i Hammerfest. Det er også et stort engasjement fra både næringslivet og offentlige aktører for å få på plass et tilbud om riggvedlikehold.

- Hammerfest havn og Polarbase har allerede gjort store infrastrukturinvesteringer for å ta i mot Goliat FPSOen når den seiler nordover fra verftet i Sør-Korea neste sommer. Disse vil kunne anvendes for kommende riggoppdrag, sier Hansen.

CCB og Polarbase har inngått et samarbeid med Hammerfest-baserte industriinkubator og utviklingsaktør Pro Barents for å legge til rette for flest mulige regionale leveranser. Pro Barents arbeider med utvikling av leverandørindustrien i Finnmark og Nord-Troms.

Hovedbase

Polarbase AS er Barentshavets hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet. Basen ble etablert i 1984 og ligger 5 km fra Hammerfest sentrum. Polarbase har vært en sentral pådriver for petroleumsbasert virksomhet i Finnmark, hvor en stor del av de sentrale aktørene innen bransjen er etablert. Basen er sertifisert ISPS-havn, OLF-godkjent område og har et utendørsareal på 340.000 m2.

Pro Barents AS er en industriinkubator og utviklingsaktør med fokus på leverandørindustri tilknyttet petroleumsaktivitet i nord. Selskapet bidrar med kompetanse, nettverk og aktivt eierskap, samt har en sentral koblerrolle for bedrifter med ambisjoner i nord, dette med tanke på alliansebygging/oppbygging av samarbeidskonstellasjoner.

Forsiden nå