Erling Sæther etterlyser tall og fakta.
Erling Sæther etterlyser tall og fakta.

Etterlyser veifakta

Næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport etterlyser tall og fakta fra veimyndighetene.

Han stiller spørsmål ved omfanget av veiinvesteringer i Norge. Bakgrunnen er regjeringens gjentatte budskap om at det aldri har vært brukt så mye ressurser på veibygging.

Ber om svar

På vegne av NHO Logistikk og Transport har Sæther sendt et åpent brev til Statens vegvesen, Vegdirektoratet hvor han ber om svar på hva som faktisk bygges av vei.

- Pengebruken på riksveier oppgis ofte, men det er vanskelig å finne opplysninger om antallet veikilometer, poengterer Sæther.

Store mangler

Han understreker også at det er gjort henvendelser om dette til Vegdirektoratet tidligere.

Sæther viser også til forvaltningsreformen fra 2010, hvor to tredeler av riksveinettet ble overført til fylkene. En reform, ifølge Sæther, som gjør det vanskelig å finne gode sammenligningsgrunnlag, da fylkeskommunene ikke rapporterer inn opplysninger i et sentralt register.

Et supplement

Erling Sæther anmoder Statens vegvesen om å presentere langsiktig kostnadsoversikt over riks- og fylkesveiutbyggingen.

- Dette vil være et godt supplement til opplysningene i Nasjonal transportplan, påpeker Sæther.

Forsiden nå