Fant sprekker - tunnel stengt

Fant sprekker - tunnel stengt

Problemer for Oslofjordforbindelsen.

Geologer hos Statens vegvesen har oppdaget sprekker i sprøytebetongen bak hvelvet i Elgskauåstunnelen på riksveg 23 i Røyken kommune, Buskerud.

- Vi velger å stenge tunnelen fra kl. 09 mandag 12. november, slik at vi får reparert dette før vinteren setter inn, sier Anita Tveiten, byggeleder i Statens vegvesen.

I perioden hvor tunnelen er stengt vil trafikken på rv. 23 skiltes til fylkesveg 11 om Sætre og Åros.

Tunnelen vil være stengt i minimum 14 dager, mens utbedringer pågår. Deretter skal tunnelen etter planen åpnes på dagtid, mens den stenges på kvelds- og nattestid for å gjøre ferdig arbeidene.

Trafikk til og fra Follestad industriområde må kjøre via Åsveien ved Sætre mens tunnelen er stengt.

Sprekkene i tunnelen ble oppdaget under en rutineinspeksjon, og skyldes at svelleleire har presset seg frem.

Inspeksjonen har også avdekket flere punkter hvor det er behov for vedlikeholdsarbeid. Disse blir holdt under oppsikt, men er ikke like tidskritisk som det som blir tatt nå. Arbeidene krever også noe planlegging og utlysing av tilbud. Utbedring skjer antakelig i løpet av sommeren 2013.

Forsiden nå