Maskinen som brant opp, er erstattet av denne ombygde Hitachi ZX 190 på ca. 20 tonn.
Maskinen som brant opp, er erstattet av denne ombygde Hitachi ZX 190 på ca. 20 tonn.

Fikk ombygd maskin raskt

Tre dager før Trafikk & Anlegg AS skulle svare ja eller nei til et langvarig oppdrag, brant maskinen som skulle brukes til den aktuelle jobben.

Lørdag 5. mars var Trafikk & Anleggs ombygde gravemaskinen for pigging/rensing etter sprengning i tunnel i full drift. Plutselig tok den 22-23 tonns beltegraveren fyr, og arbeiderne måtte evakuere tunnelen i Øystese.

Anleggsarbeiderne kom seg i sikkerhet, men spesialmaskinen (renskerigg) ble totalvrak, og selskapet Trafikk & Anlegg var nå i en knipe. Kun tre dager senere var det nemlig svarfrist på en halvannen års lang utleieavtale for maskinen til Veidekke.

- Påfølgende uke bestilte vi en ny renskerigg fra Nasta. Vi snakket med andre leverandører også, men bare Nasta klarte å levere maskinen til 15. mai. To måneder er veldig raskt, sier avdelingsleder Hans Petter Ytterbøe i Trafikk & Anlegg.

- Det var marginalt med tid, men jeg var ikke i tvil om at vi skulle rekke det. Fordelen med å bygge alt selv er at man har kontrollen. Man må ha det fra første jernbit til siste skrue, sier Jan-Ivar Ibsen som er leder for Nasta Spesialproduksjon.

Nasta Spesialproduksjon ble etablert med fire ansatte, men er nå 20. Gjengen fra Hitachi-importøren satte i gang med å bygge om en Hitachi Zx 190 WT (hjulmaskin), og følgende ble utført:

-Egenprodusert hyttetilt.
-FOBS-godkjent beskyttelsesbur over førerhytta.
-Kompressor montert for luftspyling til hammer.
-Hydraulisk drevet vanntrommel.
-Sentralsmøring med egen pumpe for smøring til hammer.
-Bestyrtelse av skuffe og stikkesylinder.
-Maskinen er ekstra forsterket for å tåle piggebelastningen.
-Kompakte hjul for å hindre punktering.
-Halvautomatisk brannslukningsanlegg.
-Ekstra beskyttelse av slanger, hydraulikk og annet på maskinen.
-Leddet bom.
-Ombygget MSB-pigghammer for å tåle belastningen.
-Kab 65 luftstol.
-Webasto dieselvarmer.

Oppdragsgiver og eier av Trafikk & Anlegg, Veidekke, ønsket en maskin på kompakte hjul (for å unngå punkteringer) til piggejobben. Maskinen som brant opp gikk på belter og var mer "vrien" å få ut til service når den befant seg dypt inne i tunnelene. Prislappen for den nye ombygde hjulgraveren kom på 2,5 millioner kroner.

Årsaken til at den forrige spesialmaskinen begynte å brenne er ikke helt avklart. Men Ytterbøe tror det hele skyldes en diesel- eller oljelekkasje. Maskinene i denne type jobber renser etter sprengning i tunnel og pigger mye i taket, noe som er ekstra belastende for utstyret.

Selskap i vekst

Trafikk & Anlegg er eid av Veidekke, men selskapet drives under det opprinnelige navnet. Selskapet har ca. 100 ansatte, og spesielt den senere tid er det blitt ansatt mange ansatte. Flere entreprenører sliter med å finne ingeniører til de mange ledige stillingene, men for Trafikk & Anlegg har dette gått relativt greit.

- Vi oppsøker skolene og finner ingeniørene. Vi har blant annet en ingeniørskole like ved kontorene våre (Høgskolen i Telemark). Vi er også ute etter erfarne ingeniører, men det er ikke så lett. Derfor finner vi nyutdannede ingeniører og lærer dem opp, sier Ytterbøe.

Trafikk & Anlegg har mer enn nok av jobber for øyeblikket, og bare de siste månedene har selskapet fått kontrakter for 100 millioner kroner på Sørlandet. Blant oppdragene her kan nevnes vindmølleparken i Kristiansand, samt bygging av kollektivfelt og montering av midtdelere. I Tinn/Rjukan har Trafikk & Anlegg tre jobber for Veidekke. Selskapet holder på med et fjernvarmeprosjekt i Skien sentrum og grunnarbeider for bygging av Heistad barneskole.

Forsiden nå