Fire tilbydere på E39 Rosseland-Tangvall

Fire tilbydere på E39 Rosseland-Tangvall

Tilbudene varierte i pris fra vel 105 mill. kroner for billigste tilbud, til nesten 119 mill. for dyreste tilbud.

Anbudsåpningen foregikk ved regionvegkontoret i Arendal torsdag 24. oktober. I alt var det fire firma som leverte tilbud på jobben, Risa AS, Bertelsen & Garpestad AS, Repstad Anlegg AS og TT Anlegg AS.

1Risa AS105 467 455,00
2AF Bertelsen & Garpestad AS og Lindland Maskin AS 118 968 198,00
3Repstad Anlegg AS106 737 350,00
4TT Anlegg AS108 763 375,70

Arbeidet består i utvidelse av veibredde på to strekninger; Rosseland-Storenes og Klepland-Tangvall. Utvidelsen blir størst mellom Klepland og Tangvall. Her blir det forbikjøringsfelt i begge retninger. Ny veibredde blir 16,5 meter.

Mellom Rosseland og Storenes blir det bare ett felt i hver retning. Her blir veien 12,5 meter bred. Til sammen 7 kulverter på de to strekningene må forlenges. Dessuten skal en kulvert som fører fylkesvei 114 under E39 erstattes med en ny kulvert som gir større fri høyde på fylkesveien.

Det skal sprenges 51.000 m 3 for å gi plass til utvidelsen av de to strekningene. 46.000 m 3 jordmasser skal graves ut.

Frist for ferdigstillelse av anlegget er 30. november 2014 på delstrekningen Klepland-Tangvall. Rosseland-Storenes har frist 15. mai 2015.

 

 

  

Forsiden nå