Stadig vanligere
Stadig vanligere

Flere bruker belte

  Flere tungbilsjåfører bruker bilbelte enn tidligere viser en ny undersøkelse fra Statens vegvesen.

 

Men de ligger fortsatt langt bak førere av personbiler. 7 av 10 tungbilsjåfører bruker nå bilbelte. Det er en økning på nesten 10% i forhold til ifjor.

- Tungbilsjåførene har lenge ligget etter når det gjelder bruk av bilbelte, så denne økningen er svært gledelig, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. Hun understreker samtidig at det ennå er langt igjen før tungbilsjåførene er på nivå med førere av lette kjøretøyer.

Statens vegvesen gjennomfører årlige bilbelteundersøkelser, og årets resultater viser at bilbeltebruken i lastebil, buss og annen tungtransport har økt fra 60,5% i 2011 til 70% i år. Resultatene for personbil ligger på samme høye nivå som i 2011, ca. 94%.

For at tung bil skal opp på nivå med lette kjøretøy må kontrolltrykket mot tungbilsjåførene økes, mener Statens vegvesen.

Forsiden nå