Dette blir stadig mere vanlig.
Dette blir stadig mere vanlig.

Flere tungbilsjåfører bruker belte

Økningen er på nesten 10 prosent. Se hvor mange som nå bruker bilbelte.

Flere tungbilsjåfører bruker bilbelte enn tidligere viser en ny undersøkelse fra Statens vegvesen. Men de ligger fortsatt langt bak førere av personbiler. Det er ingen grunn til ikke å bruke bilbelte i en stor bil, slår Statens vegvesen fast.

7 av 10 tungbilsjåfører bruker nå bilbelte. Det er en økning på nesten 10 prosent.

- Tungbilsjåførene har lenge ligget etter når det gjelder bruk av bilbelte, så denne økningen er svært gledelig, sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Hun understreker samtidig at det ennå er langt igjen før tungbilsjåførene er på nivå med førere av lette kjøretøyer.

Opp 10 prosent siste året

Statens vegvesen gjennomfører årlige bilbelteundersøkelser, og årets resultater viser at bilbeltebruken i lastebil, buss og annen tungtransport har økt fra 60,5 prosent i 2011 til 70 prosent i år. Resultatene for personbil ligger på samme høye nivå som i 2011 - ca. 94 prosent.

- Fører eller passasjer i tunge kjøretøy blir sjelden drept eller alvorlig skadet i trafikkulykker de er involvert i, sier Ranes. - Når det skjer er det imidlertid ofte i velt eller utforkjøringer, og i slike situasjoner er bruk av belte helt avgjørende for å redusere skadeomfanget.

Målrettede kontroller

Statens vegvesen har siden 2003 kjørt nasjonale bilbeltekampanjer med kontrollvirksomhet som et viktig virkemiddel. For at tung bil skal opp på nivå med lette kjøretøy må kontrolltrykket mot tungbilsjåførene økes.

- I tiden fremover må vi i enda større grad rette kampanje- og kontrollvirksomheten mot målgrupper som vi vet slurver med bilbelte, deriblant tungbilsjåfører. I tillegg er det viktig at bransjen selv fortsatt gjør en innsats for å endre kulturen. Mange av disse sjåførene har bilen som arbeidsplass, og bruk av bilbelte er et viktig HMS-tiltak, sier Ranes.

 

Forsiden nå