Flere veier for modulvogntog

Flere veier for modulvogntog

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet lagt frem et forslag om at prøveordningen med modulvogntog på 25,25 meter utvides med 21 nye veistrekninger og en periode på fem år frem til 2016. Forslaget skal nå ut på høring.

Den pågående prøveordningen omfatter fire veistrekninger og skulle pågå frem til juni i år. De fire strekningene er:

- E6 og E18 Svinesund - Oslo,
- Rv. 2 Riksgrensen - Kongsvinger
- E12 Riksgrensen - Mo i Rana
- E8 Riksgrensen - Skibotn

Nye veistrekninger

Dette utvides nå med følgende strekninger:

- E18 Oslo - Larvik havn, 60 tonn
- E18 Kristiansand - Arendal, 50 tonn*
- E18 Vinterbro - Ørje, 50 tonn
- Rv. 2 Kongsvinger - Kløfta, 50 tonn
- E6/Rv. 35 Oslo Nord - Gardermoen, 50 tonn
- E6 Oslo Nord - Lillehammer, 50 tonn
- E14/E6 Trondheim S via omkjøringsvei - Storlien, 50 tonn
- Rv. 19 Moss - kryss El8 Vestfold, 50 tonn*
- Rv. 4 Oslo - Mjøsbrua, 60 tonn
- Rv. 20 Kongsvinger - Elverum, 50 tonn
- Rv. 3 Kolomoen - Elverum, 60 tonn
- Rv. 25 Hamar - Elverum, 60 tonn
- Rv. 25 Elverum - Østby, 60 tonn
- E39 Trondheim syd - Orkanger, 50 tonn
- E6 Stjørdal - Steinkjer, 50 tonn
- Rv. 73 kryss E6 Trofors - Krutvatn, 50 tonn
- E6/E8 Skibotn - Tromsø, 50 tonn*
- Rv. 92/E6 Karigasniemi - Lakselv, 50 tonn*
- E6/E75 Utsjoki bru - Tana bru, 50 tonn*
- E6 kryss Rv 893 - Varangerbotn, 50 tonn*
- E75 Varangerbotn - Vardø, 50 tonn*

Noen eller alle 50-tonnsveiene merket med stjerne ovenfor kan bli oppskrevet til 60 tonn når det er foretatt kontrollmålinger.

Ikke mellom landsdeler

Hvis det nye forslaget går gjennom, får man et langt mer sammenhengende veinett for modulvogntog, noe som gjør det mer interessant for transportørene å delta i prøveordningen. Østlandet får langt på vei et sammenhengende hovedveinett for modulvogntog opp til Lillehammer. Det blir også bedringer i Trøndelag og deler av Nord-Norge, samt en kort strekning på Sørlandet. Det er imidlertid ikke foreslått noe sammenhengende nett mellom landsdeler, hvor man kanskje aller best kunne ha testet effekten av modulvogntogene.

Forslaget innebærer også å videreføre praksisen med åla Vegdirektoratettillate tilslutning av mindre veier eller korte strekninger der det er nødvendig for å komme inn på aktuelle industriområder og terminaler. I tillegg har departementet bedt Vegdirektoratet vurdere om prosedyren for godkjennelse kan forenkles i slike tilfeller.

- Jeg ønsker å kartlegge om bruk av modulvogntog bidrar til mer effektiv og miljøvennlig godstransport, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. - Vi trenger et større grunnlag enn vi har hatt til nå for å kunne vurdere effekten, sier ministeren.

 

Forsiden nå